Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Rynek

0
W poprzednim numerze „Nowoczesnej Gospodarki Odpadami” opisywaliśmy deskowanie cylindryczne, nie wymagające ściągów, przeznaczone do wykonywania zbiorników. Jako, że jest to unikaln...
0
Istnieje wiele sposobów klasyfikowania odpadów. Podstawowy, zgodny z definicją zawartą w art. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628), dziel...
0
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwana potocznie ustawą śmieciową wzbudza spore emocje. Zmiany, które weszły w życie 1 lipca br. dotyczą zarówno mieszkańców, jak ...
0
14 maja 2013 r. komisja składająca się z dwóch przedstawicieli firmy Komptech (Austria) oraz prezesa zarządu spółki Agrex-Eco wyłoniła zwycięzcę II edycji konkursu „Weź udział w wyś...
0
Transport drogowy odpadów niebezpiecznych jest uregulowany ścisłymi przepisami prawnymi – podstawą jest tu Umowa Europejska ADR. Odpady niebezpieczne muszą być przewożone zgodnie z ...