Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Poleko: dawka najświeższej wiedzy z ekologii

Ocena: 0
4464
Woda i ścieki, energia i energia odnawialna, odpady i recykling, ochrona powietrza - te oraz inne tematy będą poruszane podczas debat i konferencji na tegorocznych targach POLEKO w Poznaniu. A wydarzeń w tym roku jest ponad 50 - warto zaplanować wcześniej, w której dyskusji wziąć udział.

TEMATYKA: ENERGIA ODNAWIALNA


(biomasa, biogaz, energia słońca, energia wiatrowa, gaz z łupków, odpady biodegradowalne)
 • Polsko-Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne pt. "Sieci Ochrony Środowiska - Innowacyjne Projekty na Przyszłość", 7-9.10.2013 (g. 9.30-17.00), 10.10.2013  (g. 9.30-13.00), pawilon 5 stoisko nr 9
 • Forum Czystej Energii, 7.10.2013 (g. 11.00-14.30), 8.10.2013 (g.11.00-15.30), 9.10.2013 (g.11-15.00), Pawilon 6A sala konferencyjna
 • Glob Pełen Energii, 7.10.2013 (g. 10.30-14.30), 8.10.2013 (g. 10.30-14.30), 9.10.2013 (g. 11.00-13.00), pawilon 6A czasza konferencyjna
 • Konferencja "Biogaz i co dalej? Możliwości zagospodarowania biogazu- sieci gazowe, transport?", 8.10.2013 (g. 10.00-16.00), Pawilon 7 sala konferencyjna 1.E
 • Konferencja „Kompostowanie a fermentacja odpadów biodegradowalnych”, 8.10.2013 (g. 11.00-13.00), Pawilon 5 sektor A sala konferencyjna
 • Prezentacja Hesji jako lokalizacji dla biznesu - Hesja: lider technologii środowiskowych, 9.10.2013 (g. 10.00-13.00), Pawilon 10
 • Warsztaty fotowoltaiczne  SOLAR+, 9.10.2013 (g. 11.00-13.00), Pawilon 7 sala konferencyjna 1.D
TEMATYKA: ODPADY I RECYKLING

(edukacja, finansowanie, opłaty, zmiany w prawie, tworzywa sztuczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, recykling metali, energia z odpadów, zużyte opony)
 • Polsko-Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne pt. "Sieci Ochrony Środowiska - Innowacyjne Projekty na Przyszłość", 7-9.10.2013 (g. 9.30-17.00), 10.10.2013 (g. 9.30-13.00), pawilon 5 stoisko nr 9
 • Forum Recyklingu, 7.10.2013 (g. 11-13.30), 8.10.2013 (g.10.30-14.00), 9.10.2013 (g.11.00-15.00), Pawilon 5 sektor G sala konferencyjna
 • Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon, 7.10.2013 (g. 12.30-17.00), Pawilon 15 sala konferencyjna 1.F oraz 1.G
 • "Nowe obowiązki dla producentów, importerów i dystrybutorów sprzętu elektronicznego w świetle Dyrektywy RoHS 2", 8.10.2013 (g. 10.00-15.00), Pawilon 7 sala konferencyjna 1.B
 • Prezentacje: „LAB - systemy oczyszczania spalin ze spalarni odpadów, energetyki i przemysłu" oraz "Technologia "Geodur" stabilizacji i zestalania odpadów niebezpiecznych ze spalarni odpadów  oraz technologia waloryzacji żużli ze spalarni odpadów”, 8.10.2013 (g. 12.00-12.30), Pawilon 7 sala konferencyjna 1.F
 • Konferencja "Nowy system gospodarki odpadami - opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców", 8.10.2013 (g. 15.00-17.00), Pawilon 5 sektor G sala konferencyjna
 • Konferencja "Gumowy Surowiec i Inne... - Efektywny ekonomicznie i  ekologicznie SGOK w gminie", 8.10.2013 (g. 15.00-17.00), Hol Wschodni MTP Sala Niebieska
 • Prezentacja Hesji jako lokalizacji dla biznesu - Hesja: lider technologii środowiskowych, 9.10.2013 (g. 10.00-12.20), Pawilon 10
TEMATYKA: FINASOWANIE
 • Konferencja "Ekologia w jedności z ekonomią", 7.10.2013 (g. 13.30-15.30), Pawilon 15 sala konferencyjna 1.C
 • Forum Czystej Energii, 7.10.2013 (g. 11.00-14.30), Pawilon 6A sala konferencyjna
 • Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon, 7.10.2013 (g. 10.00-11.55), Pawilon 15 sala konferencyjna 1.F oraz 1.G oraz 8.10.2013 (g. 10.00-16.00), Pawilon 15 sala konferencyjna 1.F oraz 1.G
 • Konferencja "Razem dla środowiska - fundusze EOG i norweskie w Polsce", 8.10.2013 (g. 11-16), Pawilon 15 sala konferencyjna 1.D
 • Konferencja "Źródła finansowania inwestycji prośrodowiskowych u progu nowego okresu programowania", 9.10.2013 (g. 10.00-15.00), Hol Wschodni MTP Sala Niebieska

TEMATYKA: WODA i ŚCIEKI

(zmiany w prawie, technologie, zagospodarowanie osadów ściekowych,)
 • Polsko-Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne pt. "Sieci Ochrony Środowiska - Innowacyjne Projekty na Przyszłość", 7-9.10.2013 (g. 9.30-17.00), 10.10.2013  (g. 9.30-13.00), pawilon 5 stoisko nr 9
 • Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon, 7.10.2013 (g. 12.30-17.00), Pawilon 15 sala konferencyjna 1.B
 • Seminarium "Efektywność energetyczna i technologie oczyszczania wody. Polskie mechanizmy wsparcia oraz szwedzkie przykłady", 8.10.2013 (g. 10.00-15.00), Pawilon 7 sala konferencyjna 1.A
 • Konferencja "75 Lat działalności na rzecz inżynierii sanitarnej i  ochrony środowiska", 8.10.2013 (g. 10.00-14.15), Hol Wschodni MTP Sala Niebieska

TEMATYKA: OCHRONA POWIETRZA

Workshop "Oczyszczanie powietrza bazujące na zastosowaniu plazmy", 8.10.2013 (g. 11.00-16.00), Pawilon 5 sektor B sala konferencyjna

Pełny program wydarzeń targów POLEKO na stronie www.poleko.mtp.pl
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -