Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Odpady komunalne i osady ściekowe a efektywność energetyczna

Ocena: 0
4413
Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym z badania ewaluacyjnego "Analiza i ocena możliwości zintegrowania działań w obszarze efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, w tym z odpadów komunalnych i osadów ściekowych", które zostało przeprowadzone przez PwC Polska Sp. z o. o. na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Badanie było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków z Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Raport przedstawia wyniki badania ewaluacyjnego, które miało za zadanie ocenić, w jakim stopniu udało się zrealizować cel efektywności energetycznej w ramach polityki spójności w Polsce w obecnym okresie programowania 2007 - 2013, w kontekście możliwości zintegrowania podejmowanych działań i szerszego wykorzystania zwrotnych instrumentów finansowych oraz określenie rekomendacji na perspektywę finansową 2014 - 2020.

W ramach badania została przeprowadzona pełna analiza niedoskonałości rynku łącznie z analizą potrzeb, analizą suboptymalnego poziomu inwestycji oraz analizą efektu wypychania z rynku sektora prywatnego w obszarze efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.


Źródła i grafika: PwC Polska Sp. z o. o. na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -