Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Sprawne rozliczanie opłat za odpady

Ocena: 0
8436
Firma Ulisses przygotowała kompleksowy program komputerowy Odpady 2013. Pierwsze wdrożenia pokazały,  że „...program jest prosty i przejrzysty, a kompetencje pracowników i ich zaangażowanie są na wysokim poziomie...” – to dosyć powszechne opinie gmin, które już pracują na programie.


Program Odpady 2013 w szczególności prowadzi ewidencję nieruchomości, deklaracji i naliczania opłat, kontroluje wpłaty oraz prognozuje dochody gminy
Rys. Ulisses


Nowa ustawa „odpadowa” wymusza na gminach nowe obowiązki. Jest to prawdziwa rewolucja i biorąc po uwagę ilość danych do przetwarzania, konieczność zastosowania programu komputerowego jest oczywista. Projekt i funkcjonalność takiego oprogramowania musi uwzględniać główne cele, jakie gmina zamierza osiągnąć. Po konsultacjach z gminami, szkoleniach, konferencjach i prezentacjach zostały zdefiniowane dwa kluczowe cele, których osiągnięcie ma ułatwić kompleksowy program komputerowy Odpady 2013. Są to: uszczelnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz sprawne rozliczanie opłat za odpady.

Aplikacja w szczególności zajmuje się ewidencją nieruchomości i deklaracji opłat, naliczaniem opłat i kontrolą wpłat, sporządza prognozy dochodu gminy – czyli obsługą od strony ekonomicznej. Równolegle program prowadzi całą dokumentację związaną z nieprawidłowościami w gromadzeniu, przemieszczaniu i wykorzystaniu odpadów, co umożliwia automatyczne i precyzyjne raportowanie zgodnie z wymogami ustawy. Program jest optymalnym rozwiązaniem także dla gmin planujących zarządzać odpadami jako niezależnym systemem samofinansującym, gdyż pozwala precyzyjnie  kontrolować przychody i koszty.

Innowacyjność programu Odpady 2013 wynika z zastosowania w gminach sprawdzonych procedur wdrożonych w firmach usługowych. Procedury te, zaprojektowane dla bardzo wymagających użytkowników, są ukierunkowane na osiąganie wysokiego stopnia efektywności, znacznego ułatwienia w codziennej pracy operacyjnej oraz łatwej obsługi po krótkim przeszkoleniu. Wykorzystanie już istniejących, sprawdzonych modułów umożliwiło stworzenie programu Odpady 2013, przydatnego zarówno w małej jak i dużej gminie. Osiągnięto wysoką jakość produktu, który może być oferowany w przyjaznej cenie.

Program Odpady 2013 został już wdrożony w kilkunastu gminach, przy okazji zastosowano procedury importu danych o nieruchomościach i mieszkańcach. Uzyskane referencje świadczą o funkcjonalności programu i także o sprawności serwisu firmy Ulisses. Między innymi kierownik Wydziału Ochrony Środowiska w Gminie Opatówek pisze w opinii (...) wdrożony program jest funkcjonalny, przyjazny w obsłudze, intuicyjny. (...) wysoki poziom, osobiste zaangażowanie, kompetentna obsługa i dyspozycyjność kadry daje poczucie profesjonalizmu, a wójt Gminy Lubanie stwierdza: (...) Firma szybko i sprawnie wdrożyła program oraz bezproblemowo wprowadziła wszystkie zgłoszone przez nas modyfikacje, co pozwoliło dopasować program do naszych potrzeb i znacznie usprawniło pracę (...). Natomiast sekretarz gminy Panki skierował na ręce firmy Ulisses referencje, w których można przeczytać: (...) Jesteśmy zadowoleni z dokonanego wyboru, gdyż program Odpady 2013 został szybko i sprawnie wdrożony, a jednocześnie dostosowany do naszych potrzeb, co przełożyło się na usprawnienie pracy (...).

Nową funkcją w programie Odpady 2013 jest wskazanie na mapie ważnych punktów systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Rys. Ulisses


W wersji podstawowej program Odpady 2013 zawiera moduły „Odpady”, „Opłaty” i „Sprawozdawczość”. Program jest cały czas udoskonalany i są wprowadzane nowe innowacyjne funkcjonalności. Jedną z nich jest możliwość podziału gminy ze względu na metodę naliczania opłat (dotyczy nowelizacji ustawy ze stycznia 2013 roku). Kolejną nową funkcją w programie jest wskazanie na mapie ważnych punktów systemu gospodarki odpadami komunalnymi – przydatna dla większych gmin. Mapa taka ułatwi w przyszłości mieszkańcowi pozbycie się odpadów selektywnych i problemowych. Graficzne przedstawienie najważniejszych punktów  gromadzenia odpadów komunalnych pozwoli gminie na udostępnienie nowoczesnego narzędzia informatycznego spójnego z bazą danych znajdującą się w programie Odpady 2013.

Należy podkreślić, że program Odpady 2013 może być wdrożony w małej, średniej i dużej gminie i takie wdrożenia są już realizowane. Import danych referencyjnych o nieruchomościach z dotychczasowych baz używanych w gminie został wielokrotnie zrealizowany. Specjaliści z firmy Ulisses posiadają niezbędne kompetencje, o czy świadczą referencje od gmin.

Więcej szczegółów, wykaz funkcji, pełny opis programu wraz z prezentacjami multimedialnymi oraz aktualne ceny można znaleźć na stronie internetowej programu Odpady 2013. 

Nowoczesna Gospodarka Odpadami 1(1) 2013
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -


Najczęściej czytane