Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Odpady pod kontrolą

Ocena: 0
6013
Od dłuższego czasu w gminach w całej Polsce nie mówi się o niczym innym tylko o nowej Ustawie śmieciowej. Jak zwykle na początku jest chaos. Firma Ulisses, wiodąca w branży softwarowej dotyczącej gospodarki odpadami, stykająca się z takimi problemami na co dzień, przygotowała rozwiązanie informatyczne, będące odpowiedzią na potrzeby gmin.

Przykładowy zrzut ekranowy z programu Odpady 2013 firmy Ulisses
Rys. Ulisses


Ulisses zdaje sobie jednak sprawę, że wdrożenie systemu informatycznego w gminie to nie lada przedsięwzięcie i należy zwrócić uwagę na wiele aspektów. Z doświadczenia oraz kilkudziesięciu zakończonych i trwających wdrożeń wiadomo, że system ma być przede wszystkim szczelny. Sprawne naliczanie i rozliczanie comiesięcznych należności musi przebiegać bez problemów. Taki właśnie jest program Odpady 2013. Dostępne są w nim funkcjonalności od zbudowania bazy nieruchomości i płatników, po wypełnienie deklaracji, a następnie rozliczanie, księgowanie, windykacja należności, analizy biznesowe, harmonogram i monitorowanie wywozu odpadów. Aplikacja zawiera wszystko, czego potrzebuje gmina do sprawnego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi.
Najważniejszą funkcjonalnością dostępną w programie Odpady 2013 są moduły „Odpady” i „Opłaty”.

Moduł „Odpady” to przede wszystkim baza nieruchomości i baza płatników, ewidencja deklaracji, gospodarka wodno–ściekowa, rejestr działalności regulowanej, bieżące rejestrowanie nieprawidłowości w odbiorze odpadów, ważne punkty selektywnej zbiórki odpadów. Natomiast moduł „Opłaty” to bieżąca informacja o zaległych opłatach, odsetkach, automatycznym naliczaniu opłat w zależności od gminy (kwartalne, miesięczne, dwumiesięczne), rozliczanie nieruchomości przy różnych metodach ustalania opłat, karty kontowe podatników, decyzje o ustaleniu opłat, o odroczeniu terminu, o umorzeniu, o rozłożeniu na raty, zaległości oraz windykacja, a w niej upomnienie, odwołanie, tytuł wykonawczy, harmonogram opłat dla płatników, ewidencjonowanie wpłat poprzez wystawienie dokumentu kasowego, przelewowego, ewidencja indywidualnych kont, wyciągi bankowe.

Przewagą programu Odpady 2013 jest to, że ma on możliwość korzystania z aktualnych danych, wcześniej zgromadzonych przez inne jednostki zewnętrzne. Dane te stanowią bazę wyjściową do prawidłowego realizowania zadań wynikających z zapisów ustawy.

Rosnący wybór gotowych programów, standaryzacja podstawowych procedur, elastyczność zapewniona na etapie projektowania, coraz wydajniejsze narzędzia i konkurencja to wystarczające powody, by koszty zakupu i wdrożenia oprogramowania znacznie się obniżyły. Produkt firmy Ulisses Odpady 2013 łączy w sobie dwie najważniejsze zalety, a mianowicie niewysoką cenę oraz wysoką jakość narzędzia informatycznego. Dodatkowo jest przejrzysty i prosty w obsłudze. To nie tylko oprogramowanie, ale również rozwiązanie organizacyjne zmierzające do efektywnego i sprawnego zarządzania całym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Program okazał się przydatny zarówno w gminach, związkach gmin, jak i w zakładach gospodarki komunalnej.

Monika Ryterska
ZGK, Urząd Gminy Sośno


Od lutego br. korzystamy w naszym urzędzie z programu Ulisses Odpady 2013. Początkowo na jednym, a od maja na dwóch stanowiskach. Aplikacja posłużyła nam do szybkiego zbudowania przejrzystej bazy danych, a tym samym pozwoliła na kompleksową obsługę gminnego systemu gospodarki odpadami. W pierwszym okresie tworzenia bazy danych używaliśmy dwóch modułów: „Płatnicy” i „Nieruchomości”. Następnie był moduł „Deklaracje”, a obecnie zapoznajemy się z kolejnym – „Opłaty”. System Odpady 2013 został sprawnie wdrożony przez pracowników firmy Ulisses, którzy przez cały czas chętnie służą fachową pomocą, i dostosowany do naszych potrzeb. Bez najmniejszych problemów odbyło się m.in. wprowadzanie zmian we wzorze deklaracji czy opracowanie nowych raportów/wydruków.

Nowoczesna Gospodarka Odpadami 2(2) 2013
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -