Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Ulgi w opłatach za odpady komunalne dla rodzin wielodzietnych

Ocena: 0
3454
Gmina, która chce prowadzić politykę prorodzinną, może skorzystać z zapisu art. 6j ust. 2a ustawy z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym rada gminy może różnicować stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od m.in. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Oznacza to w praktyce, że może ona ustalić niższe stawki opłat dla gospodarstw domowych liczących powyżej określonej liczby mieszkańców. Wiele gmin korzystało z tej możliwości jeszcze przed zeszłoroczną nowelizacją ustawy śmieciowej.

Dzięki znowelizowaniu przepisów gminy mogą również udzielać wsparcia na podstawie art. 6k ust. 4 ustawy śmieciowej. Przed nowelizacją z 28 listopada 2014 r. rada gminy, określając warunki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogła różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości spełniających ustalone przez gminę kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat. Przepis w tym brzmieniu nie dopuszczał jednak wprowadzania zwolnień podmiotowych, jakimi są zwolnienia dla rodzin wielodzietnych.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 28 listopada 2013 r. orzekł niezgodność z Konstytucją przepisu art. 6k ust. 4 w zakresie, w jakim upoważnia radę gminy do wprowadzenia zwolnień przedmiotowych oraz dopłat. Zgodnie z wyrokiem warunki przyznawania dopłat i zwolnień powinny zostać określone w akcie prawnym o randze ustawowej. Stąd w nowelizacji ustawy art. 6k ust. 4 otrzymał nowe brzmienie - jako kryterium zwolnienia z całości lub części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono kryterium dochodowe, określane na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W związku z tą zmianą gminy, które wprowadziły jakiekolwiek zwolnienia przedmiotowe lub dopłaty, powinny dostosować akty prawa miejscowego do zmienionych przepisów ustawy.

Karta Dużej Rodziny a opłaty za gospodarowanie odpadami

Ponadto, na podstawie przepisów z zakresu pomocy społecznej oraz art. 27 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, gmina może przyznawać rodzinom wielodzietnym dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą takiej dopłaty są odpowiednie zapisy aktów prawa miejscowego, np. uchwały dotyczącej gminnej karty dużej rodziny, a nie uchwała wynikająca z art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Środki na tego typu dopłaty nie mogą bowiem pochodzić z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości ze względu na przepisy art. 6r ust. 1aa-2c. Przyznanie takiej dopłaty wymaga zmian w samorządowych programach przyznających uprawnienia rodzinom wielodzietnym.

Źródło: www.mos.gov.pl
Grafika: www.sxc.hu

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -


Najczęściej czytane