Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Najlepsza kompostownia jest w Białej Podlaskiej

Ocena: 0
4980
14 maja 2013 r. komisja składająca się z dwóch przedstawicieli firmy Komptech (Austria)
oraz prezesa zarządu spółki Agrex-Eco wyłoniła zwycięzcę II edycji konkursu „Weź udział w wyścigu!”. Nagrodę, motocykl krosowy KTM, przyznano za najlepszy projekt kompostowni otwartej zrealizowany w latach 2011–2013 z wykorzystaniem technologii i maszyn produkcji firmy Komptech.

Przerzucarka do pryzm kompostowych Topturn i nagroda w konkursie otrzymana przez BWiK Wod-Kan
Fot. Agrex-Eco


Zwycięzcą zostały Bialskie Wodociągi i Kanalizacja Wod-Kan Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. Spółka zajmuje się dostarczaniem wody o wysokich walorach jakościowych oraz oczyszczaniem ścieków.
Nagrodzony projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Miejskiej Biała Podlaska i spółki BWiK Wod-Kan, której gmina zleciła jego przygotowanie i realizację. Zakład będzie funkcjonował w oparciu o mechaniczno-biologiczną przeróbkę całego strumienia odpadów. Przepustowość wyniesie 55,5 Mg/rok. ZZO zapewni w regionie pełną realizację wymogów art. 5 Dyrektywy Rady UE 1999/31/EC.

Projekt Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska został wybrany na podstawie następujących kryteriów: innowacyjności, ilości zakupionych maszyn Komptech, aspektów społecznych i proekologicznych. Mowa tu o poprawie stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców, dzięki pozyskiwaniu energii z odpadów, a tym samym zmniejszeniu liczby dzikich wysypisk śmieci.

BWiK Wod-Kan nabył cztery maszyny Komptech: rozdrabniacz wstępny Terminator 3400, przerzucarkę do pryzm kompostowych Topturn X53, przesiewacz bębnowy Maxx Integral, rozdrabniacz frakcji zielonej Crambo 3400.

Krótko o maszynach. Terminator 3400 jest rozdrabniaczem jednowałowym, wolnoobrotowym z napędem hydraulicznym. Dysponuje regulowaną szczeliną tnącą pozwalającą na wybór wielkości rozdrobnienia.

Przerzucarkę Topturn X53 wyróżnia hydrostatyczny mechanizm jazdy oraz komfortowa kabina. Hydraulicznie napędzany walec przerzucający umożliwia stworzenie idealnego mikroklimatu dla dojrzewania kompostu w pryzmie.

Urządzenie Maxx Integral jest połączeniem przesiewarki bębnowej z separatorem pneumatycznym dla doczyszczania frakcji nadsitowej z zabrudzeń takich, jak folie, papier i inne odpady dwuwymiarowe, a także odpadów rolujących (kamienie, metale, itp.).

Ostatnia z maszyn – Crambo 3400 rozdrabnia wszystkie rodzaje drewna i odpadów zielonych do wybranych wielkości. Wyróżnia się konstrukcją walców ze ślimakowo ułożonymi narzędziami rozdrabniającymi, co minimalizuje ilość drobnej frakcji, obniża hałas i zapylenie.

Budowa ZZO została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa II.

Nagroda, motocykl krosowy KTM, zostanie przekazana Zygmuntowi Królowi prezesowi zarządu BWiK Wod-Kan podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Poleko w Poznaniu.

Nowoczesna Gospodarka Odpadami 2(2) 2013
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -