Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Aż 98% Polaków uważa, że utrzymanie czystości w miejscach publicznych jest ważne

Ocena: 0
1883
Wyniki badań przeprowadzonych przez Millward Brown wskazują, że 98% badanych Polaków uważa utrzymanie miejsc publicznych w czystości za ważne dla powszechnego zdrowia i bezpieczeństwa. Z badań przeprowadzonych przez CBRE wynika natomiast, że czystość i bezpieczeństwo, obok ceny i wygody, należą do najważniejszych czynników wpływających na zadowolenie klientów z zakupów w galeriach handlowych.

Proszę ocenić na ile ważne lub nieważne dla powszechnego zdrowia i bezpieczeństwa jest utrzymanie czystości w miejscach publicznie dostępnych?

Właściwa organizacja pracy, przestrzeganie restrykcyjnych norm, opracowanie jasnych standardów czystości dla każdego obiektu, racjonalne stosowanie - zgodne z przyjętymi zasadami - profesjonalnych środków oraz maszyn czyszczących, dodatkowo oparcie usług czystościowych na profesjonalnych, doświadczonych i certyfikowanych firmach zewnętrznych - to podstawowe czynniki wpływające na jakość świadczonych usług w miejscach publicznych.

 "Wysoki poziom czystości w miejscach publicznych jest ważną kwestią społeczną - aż 98% Polaków zauważa istotny wpływ porządku na zdrowie i bezpieczeństwo powszechne. Kluczowe jest, żeby za tym równolegle szła świadomość społeczeństwa, że utrzymanie czystości w obiektach użyteczności publicznej - na stałym, wysokim poziomie - wymaga znajomości odpowiednich procedur i wykorzystania profesjonalnych środków czystości. Powierzenie obowiązków przeszkolonym i doświadczonym specjalistom w dłuższej perspektywie pozytywnie wpływa na stan sanitarny miejsc publicznych, a także budżet instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad nim. To także podstawowy gwarant bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości usług w tysiącach szpitali, centrach handlowych, restauracjach, hotelach czy placówkach administracji" - mówi Marek Kowalski, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.

 "Praca osób zatrudnionych przy utrzymaniu czystości w miejscach użyteczności publicznej wymaga przestrzegania najwyższych standardów higieny i bezpieczeństwa z jednoczesnym zastosowaniem wydajnych i profesjonalnych środków czystości. Jest to warunek konieczny przede wszystkim ze względu na skalę działalności i niemal nieustanną obecność ludzi w tego typu obiektach. W związku z tym to oczywiste, że większość zadań trzeba wykonywać w godzinach otwarcia placówek - często 24 godziny na dobę - bez dezorganizacji ich działania. Ścisłe respektowanie procedur staję się więc priorytetem, który zabezpiecza przed licznymi zagrożeniami. Odpowiednio prowadzone usługi czystościowe - z uwzględnieniem zasad BHP oraz w zgodzie z opracowanymi standardami - pozwalają wyeliminować m.in. ryzyko wypadków lub niebezpieczeństwo chorób i zakażeń. Powyższe cele można jednak osiągnąć tylko dzięki harmonizacji, standaryzacji i odpowiedniemu zwiększeniu wydajności prac porządkowych" - mówi Dariusz Mikołajczyk, prezes zarządu HAKO POLSKA - największego w Polsce dystrybutora profesjonalnych maszyn czyszczących.

Badanie dotyczące utrzymania miejsc publicznych w czystości zostało przeprowadzone przez Millward Brown techniką CAPI (Computer Assisted Personal Interview) w dniach 28 marca - 31 marca 2015 r. Pytania zostały zadane ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie osób w wieku 15-75 lat wynoszącej 1012 osób.

Źródło: Millward Brown
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -


Najczęściej czytane