Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Rynek

0
Azbest jest to nazwa włóknistych minerałów z grupy amfiboli (amozyt, krokidolit) i serpentynitów (chryzotyl), które pod względem chemicznym są uwodnionymi glinokrzemianami żelazowo-...
0
Nasze współczesne „piramidy”, tak jak ich egipskie odpowiedniki również zawierają skarby. I powoli uczymy się je wykorzystywać. Kilka hałd już zniknęło, inne zostały już „nadgryzion...
0
Średniej wielkości miasto w Polsce produkuje od 100 do 180 tysięcy ton odpadów komunalnych rocznie. Niestety nie każdy ośrodek miejski może pozwolić sobie na inwestycję w skuteczną ...
0
Kilka tygodni temu do konsultacji społecznych wpłynął projekt rozporządzenia ministra środowiska w sprawie katalogu odpadów. Jaka jest tego przyczyna? Unijny katalog odpadów jeszcze...
0
Po blisko roku obowiązywania nowego systemu zarządzania odpadami sygnały z rynku wskazują, że potrzeba jeszcze sporo czasu, aby funkcjonował on w pełni poprawnie. Jednym z jego elem...
0
Opracowanie zajmuje się odpadami z grupy 16 06, czyli bateriami i akumulatorami. Akumulatory elektryczne i baterie galwaniczne mogą występować zarówno w postaci wielko-, jak i małog...
0
Ministerstwo Środowiska wyjaśnia - podmioty posiadające wymagane prawem zezwolenia mogą zbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w gminach.
0
Czy można efektywniej zarządzać odpadami? Okazuje się, że tak. Zadanie to ułatwia oprogramowanie dla Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Ulisses PSZOK oraz Zakładów Za...
0
Rozmowa z Krzysztofem SzozdąDyrektorem Rozwoju Biznesu Maszyn i Transportu CiężkiegoRaiffeisen-Leasing Polska S.A.
0
Odpady niebezpieczne stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich komponentów środowiska (gleby, wody, powietrza). Dlatego tak ważne jest dobranie odpowiedniego procesu unieszkodliwia...
0
Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać jak bardzo uciążliwe dla środowiska są zużyte opony. Są jednak firmy, które profesjonalnie zajmują się ich zbiórką i zagospodarowaniem. Jedn...
0
Wiele osób ostatnio zadaje mi pytanie, czy w związku ze zmianami obowiązującego prawa, zmieniają się także zasady wytwarzania odpadów w przedsiębiorstwie. Filozoficznie odpowiadam: ...