Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Rynek

0
Ministerstwo Środowiska wyjaśnia - podmioty posiadające wymagane prawem zezwolenia mogą zbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w gminach.
0
Czy można efektywniej zarządzać odpadami? Okazuje się, że tak. Zadanie to ułatwia oprogramowanie dla Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Ulisses PSZOK oraz Zakładów Za...
0
Rozmowa z Krzysztofem SzozdąDyrektorem Rozwoju Biznesu Maszyn i Transportu CiężkiegoRaiffeisen-Leasing Polska S.A.
0
Odpady niebezpieczne stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich komponentów środowiska (gleby, wody, powietrza). Dlatego tak ważne jest dobranie odpowiedniego procesu unieszkodliwia...
0
Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać jak bardzo uciążliwe dla środowiska są zużyte opony. Są jednak firmy, które profesjonalnie zajmują się ich zbiórką i zagospodarowaniem. Jedn...
0
Wiele osób ostatnio zadaje mi pytanie, czy w związku ze zmianami obowiązującego prawa, zmieniają się także zasady wytwarzania odpadów w przedsiębiorstwie. Filozoficznie odpowiadam: ...
0
Firma darsoft.pl specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Posiada ponad 10-letnie doświadc...
0
Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym z badania ewaluacyjnego "Analiza i ocena możliwości zintegrowania działań w obszarze efektywności energetycznej z uwzględnieniem odn...
0
Miesiąc po wejściu w życie tzw. „ustawy śmieciowej” 47% Polaków oceniało ją negatywnie. Jest to 6% wzrost niezadowolenia w stosunku do poprzedniego badania przeprowadzonego w czerwc...
0
Woda i ścieki, energia i energia odnawialna, odpady i recykling, ochrona powietrza - te oraz inne tematy będą poruszane podczas debat i konferencji na tegorocznych targach POLEKO w ...
0
Do konkursu o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich rocznie staruje niemal 500 produktów. Jednak tylko te z nich, które spełniają kryteria profesjonalnego jury otrzymują t...
0
Rozmowa z Adamem Galosem, Zastępcą Dyrektora Rozwoju Biznesu Maszyn i Transportu Ciężkiego Raiffeisen-Leasing Polska S.A.