Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Efektywne zarządzanie odpadami

Ocena: 0
5475
Czy można efektywniej zarządzać odpadami? Okazuje się, że tak. Zadanie to ułatwia oprogramowanie dla Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Ulisses PSZOK oraz Zakładów Zagospodarowania Odpadów – Ulisses ZZO.

Dostępne funkcje w programie dla Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Ulisses PSZOK, oraz programie Ulisses ZZO
Rys. Ulisses


Zarządzanie w PSZOK
Pierwsze wdrożenia programu Ulisses PSZOK – zaprojektowanego specjalnie dla potrzeb takiego punktu - pokazały, że jest on bardzo przydatny, gdyż pozwala działać bardziej efektywnie – ułatwia bieżącą pracę i kontrolę limitów, automatyzuje sprawozdawczość wewnętrzną i ustawową itp. Program uwzględnia wszystkie przypadki występujące w PSZOK-u i dzieli je na kilka grup. Do pierwszej grupy zalicza się przyjęcia nieodpłatne (mieszkaniec dostarcza odpady w ramach obowiązującego limitu), przyjęcia odpłatne oraz dowód sprzedaży usługi przyjęcia odpadów. Do drugiej grupy należą dokumenty wydania odpadów tzw. kosztowego np. do sortowni. Obok dokumentu wydania odpadów program umożliwia rejestrację faktury z sortowni za przyjęcie odpadów. Do trzeciej grupy należą dokumenty związane z tzw. wydaniem płatnym np. sprzedaż pozyskanego złomu metali. Program wygeneruje dowód wydania oraz dowód sprzedaży.

Należy pamiętać o tym, że PSZOK działa na podstawie regulaminów gminy, które określają jednoznacznie, które frakcje można przyjąć od mieszkańców i zazwyczaj definiują limity bezpłatnego przyjęcia dla jednej nieruchomości. Parametry te można w programie ustawić na etapie wdrożenia – ułatwiają one późniejszą kontrolę przyjęć odpadów. Do dodatkowych funkcji programu Ulisses PSZOK należą m.in.: integracja z wagami, informacja o stanach magazynowych, rozbudowana sprawozdawczość i analityka, należności i zobowiązania wynikające ze sprzedaży i zakupów.

Oprogramowanie dla ZZO
Oprogramowanie dla ZZO także zostało specjalnie zaprojektowane, żeby z jednej strony ułatwiało bieżące zarządzanie, a z drugiej automatyzowało sprawozdawczość – tak wewnętrzną jak i ustawową. Można go zintegrować z programem Ulisses PSZOK, co jest przydatne w praktyce, gdyż często ZZO posiada umowy z gminami na prowadzenie PSZOK-u. Program Ulisses ZZO ułatwia zarządzanie przyjęciami i wydaniami odpadów i surowców, prowadzi rejestrację odpadów i związane z tym ewidencje, fakturuje przyjęcia odpadów i sprzedaż surowców wtórnych. Ważnym elementem programu jest rozbudowany system raportowania i dodatkowych syntetycznych analiz.

Dokumenty (dzienniki) w programie Ulisses ZZO, analogicznie do programu PSZOK zostały podzielone na kilka grup, dzięki czemu można w nim rejestrować wszystkie zdarzenia występujące w praktyce. Program uwzględnia trzy strony występujące w części dokumentów – posiadacza odpadów, firmę transportującą oraz przejmującego. W pierwszej grupie są dzienniki przywozu odpłatne i nieodpłatne oraz faktury za przyjęcie odpadów. Do drugiej grupy należą dziennik wywozu, rejestrujący tzw. wydanie kosztowe oraz rejestr faktur wystawionych przez kontrahenta odbierającego odpady. Do trzeciej grupy należą dokumenty rejestrujące sprzedaż odpadów – dziennik wywozu oraz rejestr faktur sprzedaży.

Ważnym elementem programu Ulisses ZZO jest grupa dokumentów rejestrujących przetwarzanie odpadów. Program rejestruje efekty sortowania, czyli wytworzenia surowców wtórnych, przyjmuje je na magazyn i następnie rejestruje ich wydanie – z podziałem na okresy, narastająco, z podziałem na frakcje.

***
Programy Ulisses PSZOK i Ulisses ZZO mogą pracować w sieci na dowolną ilość użytkowników. Firma Ulisses Sp. z o.o. zapewnia wdrożenie, szkolenie oraz dostosowanie programu do specyfiki użytkownika. Licencja jest bezterminowa, nie są wymagane abonamenty roczne.

Nowoczesna Gospodarka Odpadami 4(1) 2014
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -