Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Węzły betoniarskie w gospodarce odpadami

Ocena: 0
8637
Jak się okazuje, węzły betoniarskie używane dotychczas w przemyśle budowlanym i drogowym, znalazły zastosowanie także w gospodarce odpadami. Przykładem może być urządzenie, które w lipcu br. dostarczyła firma Batex Maszyny Budowlane z Warszawy.

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego wykorzystująca węzeł betoniarski ORU Oneday MD 3750/2500

Fot. Nowoczesna Gospodarka Odpadami


Jednym z działań mających na celu zmniejszenie kosztów produkcji jest obniżenie zużycia energii poprzez zastąpienie części paliw konwencjonalnych paliwami alternatywnymi. Paliwa z odpadów stosowane są głównie w cementowniach, co jest działaniem uzasadnionym ekonomicznie i ekologicznie, gdyż proces produkcji cementu jest wysoko energochłonny. Spalanie paliw z odpadów w cementowniach jest bezpieczną metodą ich utylizacji, przyjazną dla środowiska i opłacalną dla zakładów.

Wykorzystywane są przy tym dwa rodzaje paliwa alternatywnego wyprodukowanego na bazie odpadów – PASr i PASi. Paliwo alternatywne PASr jest wytwarzane przez rozdrobnienie do granulacji 0–70 lub
0–40 mm odpadów takich jak: papier, tektura, folia, szmaty, tekstylia, opakowania plastikowe, taśmy, kable, czyściwo. Mogą być one zanieczyszczone olejami, tłuszczami, smarami, farbami itp.
Paliwo typu PASi powstaje przez zmieszanie sorbentu w postaci trocin lub pyłu tytoniowego z odpadami: farb, lakierów, ciężkich frakcji podestylacyjnych, ziem okrzemkowych nasączonych odpadami ropopochodnymi itd.


Sterownia. Na monitorze LCD widoczna wizualizacja procesu produkcji
Fot. Nowoczesna Gospodarka Odpadami


Konkretne paliwo alternatywne stałe lub ciekłe musi mieć odpowiednią wartość opałową (powyżej 14 MJ/kg), odpowiednio niską zawartość chloru, siarki, PCB i metali ciężkich. Wymagane jest także dotrzymanie takich kryteriów jak: punkt samozapłonu, zawartość wilgoci, zawartość popiołu, skład granulometryczny itp. Ograniczenia te spowodowane są czynnikami technologicznymi i ekologicznymi. Wykorzystywanie paliw alternatywnych z odpadów nie może wpływać negatywnie na pracę pieca ani na jakość produkowanego klinkieru oraz nie może powodować zwiększenia zanieczyszczenia składu gazów emitowanych do atmosfery.

Dostarczony przez firmę Batex Maszyny Budowlane węzeł betoniarski jest częścią linii produkcyjnej przetwarzającej odpady na paliwo alternatywne typu PASi. Wykorzystywane odpady są materiałami materiałami łatwopalnymi, dlatego też węzeł został wykonany w wersji spełniającej wszystkie wymagania określone w normie ATEX.

Wobec ograniczenia jakie stanowiła wielkość placu, na którym węzeł miał być postawiony, wybrana została wersja mobilna model ORU Oneday MD 3750/2500. Jest to zwarta konstrukcja, wymagająca stosunkowo mało miejsca, łatwa i szybka w instalacji. Składa się z czterech zbiorników do magazynowania surowców o pojemności całkowitej 100 m3, zakończonych stożkami dozującymi, każdy zamknięty klapą dozującą.
Szczegóły konstrukcyjne węzła ORU Oneday MD 3750/2500

Fot. Nowoczesna Gospodarka Odpadami


Załadunek do zbiorników magazynowych odbywa się za pomocą systemu, składającego się z jednokomorowego zbiornika (obsługiwanego przez niewielką ładowarkę kołową), taśmociągu, obrotowej głowicy z rynną zsypową i układu sterowania. Zespół mieszający stanowi w tym przypadku mieszalnik dwuwałowy o pojemności cyklu 2500 l. Nadziemny skip ważący nie wymaga zagłębienia w gruncie, a jego konstrukcja pozwala na ważenie i załadunek do mieszalnika materiałów nawet o znacznym stopniu wilgotności. Produkcja mieszanki jest całkowicie zautomatyzowana. W pełni automatyczną kontrolę zapewnia dedykowane oprogramowanie komputerowe z wizualizacją całego procesu. Istnieje oczywiście możliwość produkcji ręcznej. Sterowanie odbywa się z kabiny operatora.

Nowoczesny, w pełni zautomatyzowany węzeł daje gwarancję stabilności i powtarzalności składu końcowego mieszanki – paliwa alternatywnego.

Nowoczesna Gospodarka Odpadami 3(3) 2013
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -


Najczęściej czytane