Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Zmiany prawa w gospodarce odpadami - warsztaty komunalne

Ocena: 0
1782
29 stycznia 2015 r. w Poznaniu odbędą się warsztaty komunalne dotyczące zmian prawa w zakresie gospodarki odpadami. Organizatorem spotkania jest firma EKORUM.
18 grudnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a Sejm przyjął nowelizację ustawy o odpadach. Podczas organizowanych warsztatów przedstawione zostaną najistotniejsze zmiany, jakie wprowadzą wyżej wymienione nowelizacje. Ponadto zaproszeni prelegenci omówią w jaki sposób przygotować się do wdrożenia zawartych w nich zapisów.

Główne tematy warsztatów:
  • zmiany w zakresie przetargów, PSZOK, sprawozdawczości oraz kar administracyjnych,
  • nowe zasady naliczania, dochodzenia i egzekucji opłaty śmieciowej,
  • regiony w WPGO i obowiązek tworzenia planów inwestycyjnych,
  • de?nicja RIPOK, ponadregionalnej instalacji oraz rola instalacji zastępczych,
  • zarządzanie składowiskiem,
  • przedłużenie ważności zezwoleń oraz decyzji.
Spotkanie kierowane jest w głównej mierze do przedstawicieli gmin i związków gmin, zarządzających RIPOK-ami oraz firm komunalnych zajmujących się gospodarką odpadami.

Zapraszamy do zapoznania się z programem!

Szczegółowy program warsztatów na stronie www.ekorum.pl

Koszt udziału w spotkaniu to 199 zł netto.

DO POBRANIA: Program wraz z zaproszeniem

OrganizatorEKORUM
tel. +48  61  67  00  965
tel. +48  608  332  700
e-mail: ekorum@ekorum.pl

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -