Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Rynek

0
Wzrost standardu życia oraz postęp technologiczny powoduje, że wzrasta ilość nabywanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Najczęstszym problemem, z którym spotyka się ...
0
Organizowane przez firmę Team Prevent Poland Forum Liderów Ochrony Środowiska to cykliczna inicjatywa, która stwarza płaszczyznę do wspólnych spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń...
0
Energia odnawialna i nowoczesna gospodarka odpadami to jedne z głównych tematów Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Kołobrzegu, które odbyło się w dniach 16–18 września br. Na na...
0
W dniach 8–9 października 2015 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu, odbędą się Targi Gospodarki Komunalnej EkoMiasto. Targi EkoMiasto to wydarzenie skier...
0
W 2014 roku dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez NFOŚiGW zbudowano tysiąc przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podpisano umowy na budowę kolejnych 1,3 tys. Wykonano też 8,5 tys...
0
Jednym z priorytetowych zagadnień ochrony środowiska jest właściwe zagospodarowanie powstających każdego roku znacznych ilości elektroodpadów. Odpady sprzętu elektrycznego i elektro...
0
  Bydgoszcz, Białystok, Konin, Kraków, Poznań i Szczecin – sześć polskich miast zdobyło unijną dotację na budowę dużych spalarń odpadów komunalnych. Pierwsze z nich zaczną działa...
0
W poprzednim artykule usilnie starałem się odwieść Państwa od pomysłu pirolizy tworzyw odpadowych w celu wyprodukowania paliw silnikowych. Usiłowałem wykazać, że pomysł jest trudny ...
0
Ustawa o odpadach przewiduje stworzenie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Mimo że przepis ten ma wejść w życie już pod koniec stycznia 2016 r. to j...
0
W pracy przedstawiono zagrożenia, jakie dla trwałości konstrukcji drogowych stwarzać mogą określone składniki odpadów przemysłowych, zwłaszcza niektórych rodzajów popiołów lotnych. ...
0
Osady ściekowe powstają w oczyszczalniach ścieków jako specyficzny odpad procesów oczyszczania ścieków i wymagają odpowiedniego zagospodarowania. Wzrost liczby ludności, zastosowani...
0
Eksperci branży gospodarki odpadami z całej Polski 26 listopada 2014 r. spotkali się w Krakowie na największym zjeździe dedykowanym podmiotom zarządzającym regionalnymi instalacjami...
- Reklama -


Najczęściej czytane