Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Rynek

0
  Bydgoszcz, Białystok, Konin, Kraków, Poznań i Szczecin – sześć polskich miast zdobyło unijną dotację na budowę dużych spalarń odpadów komunalnych. Pierwsze z nich zaczną działa...
0
W poprzednim artykule usilnie starałem się odwieść Państwa od pomysłu pirolizy tworzyw odpadowych w celu wyprodukowania paliw silnikowych. Usiłowałem wykazać, że pomysł jest trudny ...
0
Ustawa o odpadach przewiduje stworzenie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Mimo że przepis ten ma wejść w życie już pod koniec stycznia 2016 r. to j...
0
W pracy przedstawiono zagrożenia, jakie dla trwałości konstrukcji drogowych stwarzać mogą określone składniki odpadów przemysłowych, zwłaszcza niektórych rodzajów popiołów lotnych. ...
0
Osady ściekowe powstają w oczyszczalniach ścieków jako specyficzny odpad procesów oczyszczania ścieków i wymagają odpowiedniego zagospodarowania. Wzrost liczby ludności, zastosowani...
0
Eksperci branży gospodarki odpadami z całej Polski 26 listopada 2014 r. spotkali się w Krakowie na największym zjeździe dedykowanym podmiotom zarządzającym regionalnymi instalacjami...
0
Azbest jest to nazwa włóknistych minerałów z grupy amfiboli (amozyt, krokidolit) i serpentynitów (chryzotyl), które pod względem chemicznym są uwodnionymi glinokrzemianami żelazowo-...
0
Nasze współczesne „piramidy”, tak jak ich egipskie odpowiedniki również zawierają skarby. I powoli uczymy się je wykorzystywać. Kilka hałd już zniknęło, inne zostały już „nadgryzion...
0
Średniej wielkości miasto w Polsce produkuje od 100 do 180 tysięcy ton odpadów komunalnych rocznie. Niestety nie każdy ośrodek miejski może pozwolić sobie na inwestycję w skuteczną ...
0
Kilka tygodni temu do konsultacji społecznych wpłynął projekt rozporządzenia ministra środowiska w sprawie katalogu odpadów. Jaka jest tego przyczyna? Unijny katalog odpadów jeszcze...
0
Po blisko roku obowiązywania nowego systemu zarządzania odpadami sygnały z rynku wskazują, że potrzeba jeszcze sporo czasu, aby funkcjonował on w pełni poprawnie. Jednym z jego elem...
0
Opracowanie zajmuje się odpadami z grupy 16 06, czyli bateriami i akumulatorami. Akumulatory elektryczne i baterie galwaniczne mogą występować zarówno w postaci wielko-, jak i małog...