Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Coraz więcej oczyszczalni

Ocena: 0
3157
W 2014 roku dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez NFOŚiGW zbudowano tysiąc przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podpisano umowy na budowę kolejnych 1,3 tys. Wykonano też 8,5 tys. podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji. Do końca 2015 r. ma powstać 120 nowych miejskich oczyszczalni i ponad 15 tys. km sieci kanalizacyjnej*.  Gospodarka wodna jest jedną z czterech kategorii w tegorocznej edycji Konkursu Eco-Miasto, skierowanego do samorządów lokalnych. Projekt organizuje Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, Saur Polska, Grupą EDF oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajową Agencją Poszanowania Energii.

Fot. Saur Polska

Oczyszczalnia w Konstancinie
Jedną z najbardziej nowoczesnych oczyszczalni ścieków w Polsce otwarto we wrześniu w Konstancinie-Jeziornie. Inwestycja, której realizacji podjęło się przedsiębiorstwo Saur Polska na podstawie umowy zawartej z samorządem pozwoliła rozwiązać problem oczyszczalni ścieków, z którym miasto borykało się od wielu lat. Teraz, po gruntownej modernizacji starego obiektu gmina zyskała oczyszczalnię, która całkowicie spełnia zarówno krajowe, jak i europejskie normy środowiskowe, a także gwarantuje bezpieczeństwo ekologiczne. Sąsiedztwo oczysz¬czalni nie powoduje żadnych uciążli¬wości dla mieszkańców. W koncepcji przedsięwzięcia wzięto bowiem szczególnie pod uwagę charakter uzdrowiskowy gminy. Aktualnie obiekt może przyjąć aż 6000 metrów sześciennych ścieków na dobę, co całkowicie zaspokaja obecne potrzeby miasta i gminy, a jednocześnie uwzględnia przyszły wzrost liczby mieszkańców oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

Wzorcowa kanalizacja w Koninie
Za ponad 30,5 mln zł, przy wsparciu ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, zrealizowano w Koninie szereg inwestycji, których celem było osiągnięcie przez miasto do końca 2015 roku Europejskiego Standardu Gospodarki Ściekami. W ramach projektu „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Konina” w mieście powstało ponad 5 km nowoczesnej sieci kanalizacyjnej oraz zlikwidowano kilkaset przydomowych szamb. Ponadto wybudowano trzy pompownie ścieków oraz zamontowano około 1600 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, dzięki czemu do sieci zostało podłączonych 110 osób, a ponad 750 mieszkańców Konina zyskało do niej dostęp. Wcześniej zmuszeni byli do korzystania z uciążliwych dla otoczenia i środowiska przydomowych szamb. Skutkiem tych inwestycji jest skanalizowane miasta w niemal 100 procentach***.

Przebudowa sieci w Sosnowcu
Innym miastem inwestującym w rozbudowę miejskiej sieci kanalizacyjnej jest Sosnowiec. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu wyda 170 mln zł na przebudowę ponad 100 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, którą planuje do końca 2017 roku. Miasto w ramach porządkowania gospodarki ściekowej przy wsparciu środków Unii Europejskiej zbudowało już w poprzednich latach liczący ponad 15 km kolektor ściekowy i częściowo zmodernizował miejską oczyszczalnię.

www.eco-miasto.pl

* kzgw.gov.pl, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
** Infrastruktura komunalna w 2013, GUS
*** teraz-srodowisko.pl


Nowoczesna Gospodarka Odpadami 3-4/2015
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -


Najczęściej czytane