Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Finansujemy sektor komunalny

Ocena: 0
3321
Rozmowa z Krzysztofem Szozdą
Dyrektorem Rozwoju Biznesu Maszyn i Transportu Ciężkiego
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

Nowoczesna Gospodarka Odpadami: Raiffeisen-Leasing Polska ma mocną i ugruntowaną pozycję na rynku. Co na to wpłynęło?

Krzysztof Szozda: Od kilku lat znajdujemy się na podium wśród firm leasingowych. W 2012 r. Raiffeisen-Leasing Polska przyjęła nową strategię, której owoce zebraliśmy w 2013 r. „Rośniemy” szybciej niż rynek co świadczy o atrakcyjności oferty i dopasowaniem do realiów rynkowych. Panująca koniunktura i nowa ustawa śmieciowa z całą pewnością przyczyniły się do wzrostu inwestycji także w branży komunalnej w 2013 roku.

NGO: Czy firma jest dobrze przygotowana do obsługi sektora komunalnego?

KS: Jesteśmy przygotowani do tego zadania zarówno pod względem produktowym jak i procesowym. Oferty dla branży przetwórstwa odpadów komunalnych to głównie oferty przygotowywane w oparciu o finansowanie w przetargach publicznych. Naszym atutem jest dobrze wyszkolona kadra pracowników wyspecjalizowanych w przygotowaniu ofert przetargowych, a nasze procedury pozwalają na kompleksową obsługę klientów z tego segmentu.

NGO: Kto najczęściej korzysta z finansowania oferowanego przez Raiffeisen-Leasing Polska?

KS: Raiffeisen-Leasing Polska duży nacisk kładzie na kooperację vendorową z dostawcami środków trwałych do sektora komunalnego. Współpracujemy z firmami zajmującymi się zbiórką odpadów, recyklingiem i przetwarzaniem surowców wtórnych. Klienci Raiffeisen-Leasing Polska najczęściej korzystają z finansowania śmieciarek, pojemników na śmieci, belownic, maszyn przeładunkowych to w przypadku jednostkowych transakcji. Jednakże przedmiotem finansowania często są również całe linie do segregowania lub przetwarzania odpadów, w których skład wchodzą podajniki, prasy, sortowniki.

NGO: Jak wygląda sytuacja w przypadku korzystania ze środków unijnych?

KS: W przypadku sektora komunalnego często mamy do czynienia z dofinansowaniem unijnym, który wyklucza leasing jako narzędzie finansowe. W tym przypadku nasza firma oferuje produkt pożyczki inwestycyjnej pod dotację.

Klienci Raiffeisen-Leasing Polska mogą również korzystać z produktów finansowych przygotowanych wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dających wsparcie finansowe oraz zapewniających dodatkowe zabezpieczenie ryzyka transakcji.

NGO: Co przyniesie przyszłość?

KS: Mogę stwierdzić, że z optymizmem patrzę na rozwój inwestycji w sektorze komunalnym. W bezpośredni sposób przekłada się na wymierne korzyści zarówno dla klientów jak i branży leasingowej.

Co do roku 2014 uważam, że będzie on kontynuacją wzrostów inwestycji w całej branży leasingowej.

NGO: Dziękujemy za rozmowę.

Nowoczesna Gospodarka Odpadami 4(1) 2014
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -