Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Leasing dobry dla branży odpadów

Ocena: 0
7267
Rozmowa z Adamem Galosem, Zastępcą Dyrektora Rozwoju Biznesu Maszyn i Transportu Ciężkiego Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

Fot. Raiffeisen-Leasing Polska

Artur Kuźmiuk: Wielkość sprzedaży maszyn i urządzeń dla branży przetwórstwa odpadów w dużej mierze zależy od firm leasingowych. Jaki udział ma w nim Raiffeisen-Leasing Polska?
Adam Galos: Szacujemy, że rynek maszyn i urządzeń dla branży przetwórstwa odpadów wart jest ok. 5 mld zł. Jednakże nigdzie nie jest szczegółowo odnotowana wielkość sprzedaży w leasingu, dlatego trudno jest podać informację dotyczącą udziału Raiffeisen-Leasing Polska. Szacujemy jednak, że mamy ok. 7% udziału w finansowaniu branży przetwórstwa odpadów.

AK: Jakie maszyny i urządzenia najczęściej podlegają leasingowi? Kto je nabywa?
AG:Raiffeisen-Leasing Polska współpracuje z przedsiębiorstwami zajmującymi się zbiórką odpadów, recyklingiem i przetwarzaniem surowców wtórnych. Najczęściej korzystają one z finansowania zakupu śmieciarek, pojemników na odpady, wag samochodowych i belownic. Naszym dostawcą w zakresie maszyn komunalnych jest firma Integra Kamiński, która ma w swojej ofercie śmieciarki włoskiej marki Farid Moro. Jesteśmy w trakcie nawiązywania współpracy z firmą Ekocel, również produkującą maszyny komunalne.
Przedmiotem finansowania są także całe linie do segregowania lub przetwarzania odpadów, w skład których wchodzą podajniki, prasy, sortowniki. W przypadku linii często mamy do czynienia z dotacjami unijnymi, co wyklucza leasing jako narzędzie finansowe. W tym przypadku oferujemy produkt w postaci pożyczki inwestycyjnej. Dodatkowo Raiffeisen-Leasing Polska oferuje możliwość uzyskania wsparcia z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, dające wymierne korzyści finansowe.
Bardzo duży wpływ na rodzaj przedmiotu finansowanego poprzez leasing ma polityka kredytowa Raiffeisen-Leasing Polska, która ukierunkowuje firmę na przedmioty zbywalne, mające swój rynek wtórny. W przypadku przedmiotów trudno zbywalnych ważna jest struktura transakcji jak również scoring klienta.


AK: Jakim wynikiem firma zamknęła rok 2012 jeżeli chodzi o wyleasingowane maszyny i urządzenia dla branży przetwórstwa odpadów?
AG: Raiffeisen-Leasing Polska od kilku lat znajduje się na podium wśród firm leasingowych.
Od 2012 r. przyjęliśmy nową strategię, której owoce zbieramy w bieżącym roku. Świadczy to o atrakcyjności oferty i dopasowaniu do realiów rynkowych. W 2012 roku wyleasingowaliśmy urządzenia dla przetwórstwa odpadów na poziomie 37 mln zł co stanowiło 5,5% udziału w finansowaniu maszyn i urządzeń.
Zmiana modelu biznesowego, jaka miała miejsce w połowie roku 2012, a tym samym rozwój sieci handlowej z naciskiem na specjalizację, vendory z dostawcami sprzętu komunalnego, pozwalają patrzeć optymistycznie w przyszłość i zdecydowaną poprawę wyniku. Szkolenia branżowe sieci handlowej, dopracowanie istotnych elementów procesu obsługi przez zespół przetargowy, dodatkowo mają się przyczynić do zwiększenia udziału w portfelu zamówień w 2013 r. i kolejnych nadchodzących latach.


AK: Jak ocenia Pan całościowo rynek leasingu w Polsce? Czy prognozy zapowiadają się optymistyczne?
AG:Moim zdaniem prognozy dla polskiego rynku leasingu są jak najbardziej optymistyczne. Zakładamy niewielki wzrost, a drugą połowę 2013 roku jako przebudzenie po długiej zimie. W odniesieniu do rynku przetwórstwa odpadów, obecna koniunktura i nowa ustawa śmieciowa z całą pewnością zwiększy ilość zamówień i przełoży się na realny wzrost wolumenowy rynku. Duże ożywienie nastąpi w końcówce roku, a większość inwestycji przeniesie się na początek 2014 r., gdy gminy zdeklarują się w kwestii ustawy śmieciowej, a firmy rozsądnie zaplanują swoje zaplecze maszynowe.

AK: I ostatnie pytanie. Jak w Państwa przypadku wygląda kwestia maszyn poleasingowych? Co się z nimi dzieje?
AG:Gdy dochodzi do przedterminowego rozwiązania umowy leasingu, czy to na wskutek zdarzeń losowych czy też w wyniku przeprowadzonej windykacji – kierunek jest ten sam... PlacPoleasingowy.pl. Tutaj dokonuje się przeglądu i serwisu urządzeń, które do nas trafiają po zakończonej umowie leasingu. Przeprowadzana jest również wycena niezależnego rzeczoznawcy z firmy Dekra, wg której jest określana wartość urządzenia do dalszej odsprzedaży. Zachęcam także wszystkich do regularnych odwiedzin naszej strony internetowej, gdzie umieszczamy aktualne informacje odnośnie sprzedawanych urządzeń poleasingowych.

AK: Dziękuję za rozmowę.

Nowoczesna Gospodarka Odpadami 2(2) 2013
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -


Najczęściej czytane