Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Techniki i technologie

0
Ładowarki teleskopowe cieszą się dużą popularnością w sortowniach i zakładach zajmujących się recyklingiem odpadów. Dotyczy to również maszyn produkowanych przez włoską firmę Dieci....
0
Firma Fortis Technology zajmuje się produkcją zbiorników z tworzywa sztucznego, służących m.in. do przechowywania paliwa. Jakie korzyści daje ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach?...
0
Specjalnie na potrzeby branży komunalnej firma Sultof przygotowała ofertę urządzeń do mycia i dezynfekcji pojazdów przewożących odpady. W zależności od potrzeb oraz specyfiki zakład...
0
Ładowarki teleskopowe z roku na roku zyskują coraz więcej użytkowników. To zasługa ich uniwersalności, dzięki której mogą być wykorzystywane do wielu zadań, często nawet nie zdefini...
0
Od dłuższego czasu w gminach w całej Polsce nie mówi się o niczym innym tylko o nowej Ustawie śmieciowej. Jak zwykle na początku jest chaos. Firma Ulisses, wiodąca w branży softwaro...
0
Od 1 lipca br. obowiązuje tzw. ustawa śmieciowa. Wiele samorządów pomimo naglącego terminu ma trudności z poradzeniem sobie z niektórymi jej aspektami. W dużej mierze jest to spowod...
0
Główną specjalizacją firmy darsoft.pl jest tworzenie oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami oraz zużytym sprzętem elektronicznym. Firma ma ponad 10-letnie doświadczenie w...
0
Odpady z opakowań czy resztek materiałów powstające w procesie budowlanym są wywożone poza plac budowy, aby tam ulec przetworzeniu. Takie postępowanie jest kosztowne, bo: trzeba wsz...
0
Kiedy firma posiada więcej niż jedną wagę, warto pomyśleć o ich połączeniu w jeden spójny system integrujący dane. Takie właśnie rozwiązanie, dla czterech różnych wag, od 2012 roku ...
0
Sprawnie działająca oczyszczalnia ścieków wymaga, podobnie jak każda inwestycja budowlana, sporządzenia projektu. Projekt powinien uwzględniać wszystkie uwarunkowania istotne dla in...
0
Gospodarka odpadami związana jest z działalnością człowieka zarówno w sferze przemysłowej, rolniczej, jak i usługowej. Dlatego rozwiązania techniczne i koncepcyjne gospodarki odpada...
0
Częstym problemem w obszarze przechowywania lub czasowego buforowania odpadów jest niebezpieczny materiał płynny w dużych ilościach. Ścieki, gnojowica, substraty biologiczne z bioga...