Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Techniki i technologie

0
Na zbliżających się targach bauma 2013 firma JCB zaprezentuje nową koparkoładowarkę 4CX Wastemaster, będącą uzupełnieniem gamy maszyn przeznaczonych dla przemysłu odpadów i recyklin...
0
Od 1 lipca 2013 r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do opanowania gór odpadów przeznaczonych do recyclingu lub utylizacji przyda się...
0
Firma Agrotop oferuje specjalistyczne linie do mycia warzyw marki Haith oraz – jako jedna z nielicznych – zapewnia kompleksowe przygotowanie całej inwestycji, począwszy od doradztwa...
0
Częste remonty nawierzchni drogowych powodują powstawanie dużej ilość odpadów. Materiał ten zgodnie z PN-EN 13108-8:2006 określany mianem destruktu asfaltowego i jest klasyfikowany ...
0
Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach działa od maja 2012 roku. Generalnym wykonawcą obiektu był Mostostal Warszawa, a głównym podwykonawcą w zakresie linii do sortowni odpadów i ...
0
Jedną z bardziej specyficznych „wersji” koparki jest tzw. maszyna przeładunkowa, z charakterystycznym długim wysięgnikiem i podnoszoną kabiną. Od ponad 60 lat maszyny przeładunkowe ...
0
Przebicie opony zawsze następuje w najmniej oczekiwanym momencie, i jeżeli maszyna pracuje w ciągu technologicznym np. na składowisku to jej awaria powoduje perturbacje całego zakła...
0
Firma Ulisses przygotowała kompleksowy program komputerowy Odpady 2013. Pierwsze wdrożenia pokazały,  że „...program jest prosty i przejrzysty, a kompetencje pracowników i ich zaang...
0
Do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych na Mazurach trafiły trzy nowe ładowarki New Holland. Mają pomóc w osiągnięciu wysokiej wydajności nowopowstającej kompostowni. Dosta...