Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Techniki i technologie

0
Od 1 lipca br. obowiązuje tzw. ustawa śmieciowa. Wiele samorządów pomimo naglącego terminu ma trudności z poradzeniem sobie z niektórymi jej aspektami. W dużej mierze jest to spowod...
0
Główną specjalizacją firmy darsoft.pl jest tworzenie oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami oraz zużytym sprzętem elektronicznym. Firma ma ponad 10-letnie doświadczenie w...
0
Odpady z opakowań czy resztek materiałów powstające w procesie budowlanym są wywożone poza plac budowy, aby tam ulec przetworzeniu. Takie postępowanie jest kosztowne, bo: trzeba wsz...
0
Kiedy firma posiada więcej niż jedną wagę, warto pomyśleć o ich połączeniu w jeden spójny system integrujący dane. Takie właśnie rozwiązanie, dla czterech różnych wag, od 2012 roku ...
0
Sprawnie działająca oczyszczalnia ścieków wymaga, podobnie jak każda inwestycja budowlana, sporządzenia projektu. Projekt powinien uwzględniać wszystkie uwarunkowania istotne dla in...
0
Gospodarka odpadami związana jest z działalnością człowieka zarówno w sferze przemysłowej, rolniczej, jak i usługowej. Dlatego rozwiązania techniczne i koncepcyjne gospodarki odpada...
0
Częstym problemem w obszarze przechowywania lub czasowego buforowania odpadów jest niebezpieczny materiał płynny w dużych ilościach. Ścieki, gnojowica, substraty biologiczne z bioga...
0
Znany producent zabudów firma KH-Kipper dostarcza również szereg produktów dedykowanych przedsiębiorstwom działającym w obszarze sektora komunalnego. Są wśród nich własnej konstrukc...
0
Transport towarów w nowoczesnej gospodarce odpadami związany z ograniczaniem kosztów wymusza zwiększenie stopnia wykorzystania pojazdów. Idealnie do tego celu nadają się hakowe i br...
0
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz szerokiej gamie osprzętów ładowarki Case sprawdzają się w wielu gałęziach przemysłu. Mogą pracować równie wydajnie w żwirowni, jak i wspierać p...
0
W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie branży zagospodarowania odpadów dotyczące maszyn, firma Komatsu oferuje szeroki zakres fabrycznych opcji wyposażenia i modyfikacji konstrukcji b...
0
Udział marki Caterpillar w ogólnoświatowej sprzedaży kompaktorów wynosi 55%, a w USA sięga aż 85%. Polskie przedsiębiorstwa doceniają znaczenie specjalistycznego sprzętu, mogą też l...