Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Zielona Efektywność

Ocena: 0
3975
W firmie Komptech nastała era „Zielonej Efektywności”. Oznacza ona nowe technologie napędów ze znaczącym wzrostem efektywności wykorzystania energii w stosunku do aktualnie stosowanych rozwiązań. Dlatego też nie jest przypadkiem, że dla oznaczenia tego kierunku rozwoju zostało wybrane logo w postaci słońca.

Elektrycznie napędzany przesiewacz bębnowy Cribus
Rys. Komptech


Nastał czas na oszczędzanie energii. Unia Europejska zobowiązuje do wzrostu o 20% udziału energii odnawialnej i oszczędności energii o 20% do 2020 roku z równoczesnym ograniczeniem emisji CO2. Po 2 latach prac rozwojowych firma Komptech ujawniła swoją odpowiedź na to wyzwanie – „Zielona Efektywność”, to nowa rodzina maszyn wychodząca na spotkanie tej inicjatywie.

Najważniejsza jest wyższa efektywność napędu, rozdrabniania i odprowadzania materiału, mające na celu zredukowanie specyficznego zużycia energii. Nie dopuszczono przy tym do żadnych kompromisów jeżeli chodzi o wydajność, funkcjonalność lub zakres zastosowań – w tych sprawach nowa technologia zapewnia wykorzystanie pełnych możliwości. Dodatkowym celem technologii „Zielonej Efektywności” było obniżenie emisji spalin przez zastosowanie najnowszych osiągnięć technicznych w tej dziedzinie, redukcja hałasu i zwiększenie użycia odnawialnych źródeł energii.


Mobilna rozdrabniarka Crambo Direct
Rys. Komptech


Zakres produkcji firmy Komptech zawiera szereg maszyn z zastosowaniem nowej technologii: mobilne rozdrabniarki z bezpośrednim napędem Crambo, elektrycznie napędzane przesiewacze bębnowe Cribus i stacjonarne rozdrabniarki wstępne Terminator. A to dopiero początek.

W Cribusie, niezależnie od tego czy używa się zamontowanego w nim dieslowskiego generatora prądu, czy bezpośredniego napędu elektrycznego – zużywanej jest do 75% mniej energii w stosunku do porównywalnych przesiewaczy z napędem dieslowsko-hydraulicznym.


Stacjonarna rozdrabniarka wstępna Terminator Direct

Rys. Komptech


Rozdrabniacz Terminator z bezpośrednim napędem elektrycznym poprzez przekładnię mechaniczną o dwóch prędkościach, autorewers i zabezpieczenie przed przeciążeniem zużywa o 30% mniej energii.

Nowe Crambo z napędem bezpośrednim napędza silnik diesla spełniający normę emisji spalin Stage IIIb z nową automatyczną przekładnią mechaniczną. Tutaj również zredukowano zużycie energii do 30%.


Wyniki są więc imponujące i oznaczają nie tylko niższe specyficzne koszty eksploatacji, ale również znacznie niższe zanieczyszczenie środowiska niż ma to miejsce w przypadku maszyn napędzanych tradycyjnymi silnikami spalinowymi.

Nowoczesna Gospodarka Odpadami 3(3) 2013
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -