Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

PSZOK - efektywność i funkcjonalność

Ocena: 0
2401
Już po raz 4. firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencje PSZOK - efektywność i funkcjonalność, która odbędzie się 29 kwietnia 2014 r., w Warszawie na Stadionie Narodowym.

Kontrola GIOŚ dot. stanu wdrożenia ustawy "śmieciowej", jednoznacznie wskazuje, że we wszystkich województwach tylko częściowo wywiązano się z obowiązku realizacji PSZOK. Raport szczegółowo wylicza błędy na etapie tworzenia jak i funkcjonowania tego typu punktów.

Organizowana konferencja ma na celu omówienie wszystkich kwestii związanych z realizacją PSZOK. Forma spotkania sprzyjać będzie praktycznej analizie czynników podnoszących efektywność i funkcjonalność PSZOK opartych na doświadczeniach ekspertów. Podczas obrad zostaną omówione m.in. kwestie:
  • dofinansowania budowy PSZOK ze środków NFOŚiGW,
  • bilansu ekonomicznego PSZOK i jego wpływu na poziom opłaty śmieciowej,
  • czynników wpływających na podnoszenie efektywności PSZOK,
  • wytycznych dot. realizacji PSZOK opartych na przykładach krajowych i zagranicznych,
  • doświadczeń eksploratorów PSZOK.
W ramach konferencji zostanie zorganizowany wyjazd techniczny i wizytacja warszawskiej STENA EkoStacji, która tworzona była na bazie doświadczeń skandynawskich. Po zakończeniu spotkania osoby, które potwierdzą swoje zainteresowanie, będą mogły poczuć prawdziwą sportową atmosferę Stadionu Narodowego. Organizator przewidział możliwość zwiedzania najważniejszych części stadionu, od szatni reprezentacji po loże VIP.

Spotkanie kierowane jest do gmin, zakładów komunalnych oraz firm zajmujących się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów.

Szczegółowy program konferencji na stronie www.ekorum.pl

Koszt udziału w spotkaniu od 340 zł netto.

Źródło i grafika: www.ekorum.pl

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -