Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Osprzęt dla wysypisk i złomowisk

Ocena: 0
6858
Gospodarka odpadami związana jest z działalnością człowieka zarówno w sferze przemysłowej, rolniczej, jak i usługowej. Dlatego rozwiązania techniczne i koncepcyjne gospodarki odpadami rozwijają się w bardzo szybkim tempie. Dotyczy to także specjalistycznego sprzętu do maszyn.Na zdjęciach (od góry)
Łyżka ażurowa z nagarniaczem
Wóz asenizacyjny do przewozu substancji płynnych np. ścieków komunalnych
Łyżka objętościowa z nagarniaczem

Fot. Dynamic Metal


Jedną z firm, w której programie produkcyjnym znajduje się osprzęt przeznaczony do maszyn budowlanych, a także pracujących na składowiskach odpadów jest Dynamic-Metal Sp. z o.o. Pozostała działalność obejmuje kompleksowe budownictwo obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, obiektów handlowych (szczególnie hal o konstrukcji stalowej) wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół powyższych obiektów pod place, parkingi i tereny zielone; budowę instalacji wod.-kan., w tym kolektorów ściekowych, instalacji wód deszczowych, instalacji zasilających w wodę, drenaży, przepompowni; a także wykonywanie fundamentów żelbetowych i doków ładunkowych.

W zakresie specjalistycznego osprzętu dla gospodarki komunalnej, Dymanic Metal produkuje:
  • chwytaki do załadunku/przeładunku różnego rodzaju materiałów np. śmieci, złomu, opon;
  • łyżki objętościowe z nagarniaczem do materiałów sypkich;
  • łyżki ażurowe z nagarniaczem do selektywnej zbiórki materiałów zanieczyszczonych;
  • wozy asenizacyjne do pracy z ciągnikami rolniczymi i zabudowy na pojazdach, przeznaczone do wywozu i przewozu substancji płynnych, takich jak ścieki komunalne, czy gnojowica;
  • spychy zgarniające, mogące służyć np. do porządkowania składowisk.
Dysponując fachową kadrą techniczną i niezbędnym parkiem maszynowym Dynamic Metal produkuje także różnorodny osprzęt do koparek, koparkoładowarek, ładowarek i nośników teleskopowych. Zdobyte przez lata działalności ogromne doświadczenie, w oparciu o własne biuro projektowe, wykorzystuje podczas realizowania nietypowych zleceń. Firma posiada także niezbędne uprawnienia dozoru technicznego na wykonawstwo i remonty urządzeń energetyki cieplnej oraz uprawnienia energetyczne.

Dynamic-Metal wprowadził i stosuje system zarządzania jakością wg ISO 9001:2008.

Nowoczesna Gospodarka Odpadami 1(1) 2013
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -


Najczęściej czytane