Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Mewa wspomaga gminy

Ocena: 0
4680
Od 1 lipca br. obowiązuje tzw. ustawa śmieciowa. Wiele samorządów pomimo naglącego terminu ma trudności z poradzeniem sobie z niektórymi jej aspektami. W dużej mierze jest to spowodowane organizacyjnym zamieszaniem panującym wokół całego przedsięwzięcia.

System Mewa – rejestr deklaracji
Rys. Zeto Opole


Firma Zeto Opole, jeden z pionierów polskiego rynku informatycznego, stworzyła program do zarządzania odpadami o nazwie Mewa, którym wspomaga gminy. Aplikacja może działać w chmurze. Pozwala to na szeroki i łatwy dostęp do Mewy – wystarczy komputer z dostępem do Internetu. Tak jak dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo, tak i oprogramowanie musi posiadać działy zajmujące się odpowiednimi zadaniami. Taką funkcję pełnią w nim moduły. Podstawowym modułem w oprogramowaniu do zarządzania odpadami komunalnymi gminy jest obsługa deklaracji. W Mewie moduł ten przechowuje informacje dotyczące nieruchomości, ich właścicieli, deklaracji oraz opłat. Możliwość zaciągania danych ze słowników przyspiesza proces wprowadzania deklaracji oraz pracę przy innych modułach. Jeżeli wprowadzona deklaracja okaże się błędna, nic nie stoi na przeszkodzie by dokonać ich korekty. Dzięki słownikom danych następuje automatyczne łączenie nieruchomości z ich właścicielami.

W dobie szybko rozwijającej się informatyzacji Zeto Opole postanowiło ułatwić komunikację na linii gmina – mieszkaniec. Istnieje więc możliwość złożenia deklaracji za pomocą portalu mieszkańca zarówno z wykorzystaniem systemu ePuap lub bez niego. Mieszkańcy po zalogowaniu na swoje konto będą mogli podejrzeć dane, należne opłaty i sprawdzić terminy płatności. Urząd uzyskuje automatycznie dane ze składanych deklaracji i ma większą kontrolę nad ich przepływem.
Mewa ma za zadanie zaoszczędzić urzędom czas. Urzędnik zamiast wyliczać opłaty dla każdej nieruchomości wystarczy, że wprowadzi obowiązujące stawki i rodzaje wyliczeń. Wyliczanie opłat przeprowadzane jest automatycznie. System pozwala również na eksport danych do systemu księgowego gminy. W wyjątkowych sytuacjach można podejmować indywidualne decyzje o wysokości opłat.

Zgodnie z zapisem ustawy śmieciowej podmiot odbierający odpady komunalne ma obowiązek dostarczenia sprawozdania do gminy, która następnie sporządza sprawozdanie dla marszałka województwa. Mewa pomaga gminom w rejestrowaniu i przechowywaniu sprawozdań z tzw. instalacji oraz listy przedsiębiorców zajmujących się zbiórką odpadów. Następnie może wykorzystać te dane do tworzenia sprawozdań dla marszałka województwa, które program generuje automatycznie.
Mewę można dowolnie skonfigurować pod potrzeby gminy korzystając z modułu administracyjnego. Program ma zaimplementowaną możliwość wprowadzania indywidualnych opłat, druków oraz pól. Pozwala również na zarządzanie kontami użytkowników oraz nadawanie indywidualnych uprawnień i zabezpieczeń.

Jarosław Szewczyk
Gmina Korfantów


Pracujemy z oprogramowaniem Mewa w wersji 1.2. Wdrożenie systemu zakończyło się szkoleniem na początku czerwca br. Obecnie używa go czterech pracowników naszej gminy. Korzystamy głównie z „Deklaracji”, ale przymierzamy się również do modułu „Sprawozdawczość”. Dzięki Mewie możemy ewidencjonować złożone deklaracje, naliczać wynikające z nich opłaty oraz generować listę posesji dla przedsiębiorstwa, które będzie wywoziło odpady.
Samo wdrożenie przebiegło sprawnie. Firma Zeto Opole wykazała przy tym duże zaangażowanie, a prace zostały zrealizowane z należytą starannością. W trakcie dotychczasowej współpracy firma zapewniła szybką i fachową obsługę serwisową. Zawsze też możemy liczyć na konsultacje telefoniczne, a usterki utrudniające pracę są naprawiane na bieżąco.


Nowoczesna Gospodarka Odpadami 2(2) 2013
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -