Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Myjnie do pojazdów komunalnych

Ocena: 0
7592
Specjalnie na potrzeby branży komunalnej firma Sultof przygotowała ofertę urządzeń
do mycia i dezynfekcji pojazdów przewożących odpady. W zależności od potrzeb oraz specyfiki zakładów proponuje różne systemy mycia.

Wysokociśnieniowa myjnia przejazdowa. Zespół stacjonarnych bram z systemem mycia ciśnieniowego i dezynfekcji
Fot. Sultof


Wśród systemów mycia bezobsługowego Sultof proponuje dwa rozwiązania – myjnie automatyczne i przejazdowe.

Myjnia przejazdowa zbudowana jest z ciągu stacjonarnych bramek wyposażonych w zespół nanoszenia chemii oraz dysze wysokociśnieniowe. Producent oferuje szerokie możliwości konfiguracji systemu myjni dostosowując ją od potrzeb konkretnej lokalizacji. Dostępne są różne rodzaje bramek nanoszących środki chemiczne. Możliwe jest zróżnicowanie nakładanych preparatów. W tym samym czasie inny środek może być nakładany na boki mytego pojazdu, a inny w obszarze kół. Bramki ciśnieniowe mogą być wyposażone w różnego typu dysze rotacyjne lub płaskostrumieniowe. Kolejnym parametrem dostosowanym do oczekiwanego efektu jest ciśnienie pracy pomp. Na końcu ciągu myjącego zazwyczaj umieszczane są bramki spłukiwania/woskowania, a tam gdzie jest to wymagane również i dezynfekcji.

Najczęściej wybieranym rozwiązaniem, gwarantującym szybkie i skuteczne mycie pojazdów jest wyposażenie zakładu w myjnię automatyczną. Myjnia taka przeznaczona jest do mycia wszystkich typy pojazdów przy użyciu chemii, szczotek i wysokiego ciśnienia. Przykładem takiego urządzenia, znajdującego się w ofercie firmy Sultof jest myjnia o nazwie Tytan, poruszająca się wzdłuż stojącego pojazdu. Konstrukcja, elementy łączące i pomocnicze tej myjni wykonane są ze stali kwasoodpornej. Daje to 100-procentowe zabezpieczenie przed korozją i trwałość nieporównywalną z innymi urządzeniami tego typu dostępnymi na rynku. Obsługa myjni polega na wyborze gotowego programu mycia skonfigurowanego w oparciu o typ pojazdu. Możliwe jest stosowanie opcji mycia samymi szczotkami, szczotkami z wysokim ciśnieniem lub tylko samym wysokim ciśnieniem. System oferuje bogatą bibliotekę gotowych programów z możliwością rozszerzenia o dostępne dodatkowe opcje (np. oprysk chemiczny, mycie podwozia), a także konfigurację nowych funkcji w zależności od potrzeb.


Automatyczna myjnia szczotkowa Tytan z opcją mycia ciśnieniowego
Fot. Sultof


W trakcie realizacji programu mycia możliwe jest zatrzymanie myjni i kontynuacja od tego samego miejsca. Możliwe jest również przejście z trybu automatycznego na sterowanie ręczne.

W przypadku nieregularnych powierzchni przydaje się opcja mycia wysokociśnieniowego przy pomocy rotatorów. Rozwiązanie to jest szczególnie zalecane do mycia pojazdów o nietypowych i skomplikowanych kształtach jak np. śmieciarki. Moduł mycia wysokociśnieniowego składa się z układu dysz natryskujących wodę pod ciśnieniem na nadwozie pojazdu i wykorzystuje
tę samą pompę, która obsługuje mycie podwozia.


Myjnia Herkules podczas mycia pojazdu opuszczającego składowisko odpadów

Fot. Sultof


Moduł mycia podwozia instalowany jest w posadzce przed wjazdem na stanowisko. Czujnik indukcyjny wykrywa przejeżdżający pojazd i załącza pompę ciśnieniową. Mycie podwozia może być także załączane ręcznie przyciskiem. Do mycia służą dwa rotatory, każdy z czterema dyszami. W przypadku modułu towarzyszącemu instalacji bramek – mycie podwozia zasilane jest pompą przeznaczoną do mycia nadwozia. W przypadku, gdy moduł występuje autonomicznie lub z myjnią automatyczną, potrzebna jest dodatkowa pompa.

Ze względu na dużą ilość potrzebnej wody, myjnie instalowane są w obiegu zamkniętym wraz z urządzeniem Bioclean, które pozwala na powtórne wykorzystanie podczyszczonej i napowietrzonej wody. Do obiegu wpuszczane są bakterie tlenowe żywiące się zanieczyszczeniami i eliminujące nieprzyjemny zapach.

Istotnym miejscem, w którym również powinna pojawić się myjnia jest wyjazd z zakładów komunalnych. Do oczyszczenie kół i podwozi pojazdów opuszczających składowiska odpadów komunalnych, zostały zaprojektowane myjnie serii Herkules i Herakles. Myjnie przejazdowe Herkules oferowane są w wersji stacjonarnej oraz mobilnej – urządzenia przenośne, których wszystkie moduły usytuowane są bezpośrednio na powierzchni gruntu, bez konieczności wykonywania fundamentu. Myjnie rolkowe Herakles są stosowane, gdy zachodzi konieczność usunięcia z kół pojazdów tzw. „trudnych” zanieczyszczeń (np. glina). Obydwa urządzenia pracują w zamkniętym obiegu wody. Zasilenie w wodę jest potrzebne jedynie w celu jej uzupełniania. 


Myjnia kół i podwozi Herkules
Fot. Sultof


Nowoczesna Gospodarka Odpadami 2(2) 2013
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -