Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Aktualności

0
Sejm przyjął w II czytaniu projekt ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji była konieczność pełnej transpozycji p...
0
Do 18 lipca 2014 r. trwa nabór wniosków o unijne dofinansowanie projektów z zakresu budowy lub modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów. Tym razem do wykorzystania jest 5 mln ...
0
Doprecyzowanie przepisów, oddzielenie przetargu na odbiór od przetargu na zagospodarowanie śmieci i ustalenie maksymalnej wysokości opłaty dla mieszkańców znalazły się wśród rekomen...
0
Na terenie wysypiska w Zakurzewie, które obsługuje miasto Grudziądz, została zakończona budowa obiektów technologicznych, magazynowych oraz socjalno-biurowych wraz z infrastrukturą ...
0
Już po raz 4. firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencje PSZOK - efektywność i funkcjonalność, która odbędzie się 29 kwietnia 2014 r., w Warszawie na Stadionie Narodowym....
0
W dniach 7-8 maja 2014 r. w Poznaniu, firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencje Rekultywacja składowisk, która połączona będzie z wyjazdem technicznym do Brandenburgii. ...
0
5 mln euro - to łączna kwota unijnego dofinansowania przeznaczona na ogłoszony przez Ministra Środowiska konkurs dotyczący rekultywacji składowisk odpadów komunalnych. Wnioski o dof...
0
"Potrzebujemy w Polsce więcej nowoczesnych instalacji gospodarowania odpadami" - powiedział wiceminister Janusz Ostapiuk podczas wizyty na budowie zakładu termicznego przekształcani...
0
Wokół kwestii związanych z gospodarką odpadami koncentrowała się dyskusja z udziałem opolskich wójtów i burmistrzów, która odbyła się 11 marca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Woje...
0
Zbliżają się terminy składania sprawozdań, wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami za 2013 r. Ministerstwo Środowiska przypomina, kto i jakie dane powinien złożyć....
0
18 lutego 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o bateriach i akumulatorach. Celem proponowanych zmian jest uporządkowanie przepisów, a także dostosowanie ich d...
0
Firma EKORUM organizuje Warsztaty Komunalne PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA, które odbędą się 3 marca 2014 r. w Poznaniu. Spotkanie ma na celu wyjaśnienie i pomoc w przygotowaniu sprawo...
- Reklama -


Wydarzenia