Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Aktualności

0
Na plac budowy bydgoskiego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dostarczono turbinę i generator, które łącznie ważą prawie 70 ton. Między innymi dzięki tym kluczo...
0
Konsorcjum firm Polimex Energetyka i Polimex-Mostostal zostało wybrane do organizacji i prowadzenia serwisu przemysłowego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów OUZ-2 Miejskiego Prze...
0
Na Dolnym Śląsku odbędzie się rekultywacja 9 gminnych składowisk odpadów komunalnych i przywrócenie walorów przyrodniczych na ponad 21 ha powierzchni przez nie zajętych. Projekt jes...
0
W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo Środowiska wydał...
0
Stowarzyszenie Zieloni RP objęło honorowym patronatem budowany przez Konsorcjum: Mostostal Warszawa - Acciona Infrastruktura, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku koło Kielc....
0
Umożliwienie pozyskania funduszy unijnych, w perspektywie finansowej 2014-2020, na realizację inwestycji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi to jeden z głównych celów rozwią...
0
Już za miesiąc, w dniach 4 i 5 lutego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się IV Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2015 - konferencja i wystawa. Zarząd Tar...
0
1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, stanowiące real...
0
29 stycznia 2015 r. w Poznaniu odbędą się warsztaty komunalne dotyczące zmian prawa w zakresie gospodarki odpadami. Organizatorem spotkania jest firma EKORUM.
0
16 września 2014 w Witaszyczkach odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin. Pod koniec 2015 roku największa inwest...
0
Dbałość o środowisko naturalne jest niezwykle ważnym – jeśli nie najważniejszym – aspektem w racjonalnej utylizacji odpadów komunalnych. Podejmowane działania powinny przede wszystk...
0
Na budowie poznańskiej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych  (ITPOK) rozpoczął się kolejny etap prac - montaż urządzeń technologicznych, w tym pieca rusztoweg...
- Reklama -