Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Dolnośląska "Akcja ReCOOLtywacja" składowisk odpadów komunalnych

Ocena: 0
2594
Na Dolnym Śląsku odbędzie się rekultywacja 9 gminnych składowisk odpadów komunalnych i przywrócenie walorów przyrodniczych na ponad 21 ha powierzchni przez nie zajętych. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ). Dofinansowanie wynosi ponad 14 milionów złotych.
W ramach projektu ReCOOLtywacja rekultywacją zostanie objętych 9 dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych w: Sulikowie, Polanicy Zdroju, Bystrzycy Kłodzkiej, Ziębicach, Stróży (gm. Mietków), Strzegomianach (gm. Sobótka), Sulęcinie (gm. Siechnice), Przemkowie i Jędrzychowicach (gm. Zgorzelec). Zajmują one łączną powierzchnię ok. 21,19 ha. Wszystkie składowiska zostały już zamknięte i nie przyjmują odpadów.

Prace rekultywacyjne będą polegały na uporządkowaniu skarp i wierzchowiny składowisk, odgazowaniu złoża oraz uszczelnieniu przed migracją wód opadowych. Ponadto na zrekultywowanych składowiskach zostaną posadzone rośliny oraz powstaną ścieżki edukacyjne, do których dostęp będą mieli mieszkańcy lokalnych miejscowości i turyści.

Przedsięwzięcie będzie kosztować prawie 20 milionów złotych, z czego ponad 14 milionów złotych stanowi dofinansowanie z POIiŚ. Projekt "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych" jest realizowany przez Dolnośląską Inicjatywę Samorządową. Elementem przedsięwzięcia jest kampania edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami, w tym ograniczania powstawania odpadów, przygotowania do ponownego użycia i przywracania wartości odpadom.

Kampania zostanie zainaugurowana podczas konferencji prasowej, która odbędzie się 10 lutego br. we Wrocławiu pod hasłem "Akcja ReCOOLtywacja". W czasie spotkania zostanie przedstawiony szczegółowy plan kampanii oraz harmonogram prac tj. szczegóły zaplanowanych działań - eko-przedstawienia, konkurs plastyczny oraz Igrzyska Gmin. Konferencja będzie również okazją do pokazania postępów prac rekultywacyjnych.

Szczegółowe informacje na stronie Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej.

Źródła: www.mos.gov.pl, www.dis.org.pl
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -