Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

SOSEXPO 2015 - Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce

Ocena: 0
4208
Już za miesiąc, w dniach 4 i 5 lutego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się IV Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2015 - konferencja i wystawa. Zarząd Targów Warszawskich S.A. przygotował w tym roku specjalną ofertę dla wystawców i uczestników SOSEXPO, związaną z możliwością pozyskania dodatkowych środków finansowych dla Państwa firm i organizacji.
Zarząd Targów Warszawskich S.A. proponuje skorzystanie w czasie SOSEXPO 2015 z konsultacji dotyczącej możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Strukturalnych, których łączna kwota do wykorzystania w latach 2014- 2020 wynosi aż 400 miliardów złotych. Konsultacje prowadzić będą doświadczeni eksperci z wyższych uczelni.

Udział w SOSEXPO 2015 umożliwi Państwu spotkanie z ekspertami, na co dzień zajmującymi się pozyskiwaniem funduszy unijnych, wdrażaniem funduszy, rozliczeniami, ewaluacją i kontrolą nad konkretnymi projektami.

Wszystkie firmy, które zdecydują się na wykupienie stoiska w czasie SOSEXPO 2015 mają gwarancję konsultacji z ekspertami na SOSEXPO 2015, a w dalszej kolejności - w zależności od potrzeb - opracowanie przez ekspertów szczegółowej mapy korzystania z funduszy, przygotowanej specjalnie dla Państwa firmy.

Dofinansowanie możliwe do uzyskania w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 to miliony złotych, które mogą wesprzeć Państwa działalność, zbudować i wzmocnić kooperację z lokalnymi samorządami, a także pomóc w promocji firmy w branży. Konsultacje w czasie SOSEXPO 2015, oprócz funkcji informacyjno-edukacyjnej, otwierają przed Państwa firmą możliwość skutecznego ubiegania się o wsparcie z funduszy w perspektywie 2014-2020.

Na dofinansowanie mogą liczyć m.in. następujące obszary związane z działalnością w ramach gospodarki odpadami:
 • Budowanie systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 • Gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi
 • Instalacje gospodarowania odpadami
 • Modernizacja stacji demontażu pojazdów
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 • Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze
 • Przekształcanie termiczne odpadów
 • Budowa instalacji do odzysku biogazu
 • Redukcja emisji biogazu powstałego w oczyszczalniach ścieków i na składowiskach
 • Demontaż i unieszkodliwianie elementów zawierających azbest
Źródło i zdjęcie: Zarząd Targów Warszawskich S.A.
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -


Najczęściej czytane