Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

V Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2016

Ocena: 0
2198
Zapraszamy do udziału w V Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2016 w dniach 17 i 18 lutego 2016 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.


Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO z powodzeniem umacnia swoją pozycję w katalogu wydarzeń poświęconych gospodarowaniu odpadami. Przyczynia się do popularyzacji wiedzy, innowacyjnych rozwiązań oraz rozszerzenia współpracy środowisk zajmujących się systemem gospodarki odpadami, selektywną zbiórką, segregacją i recyklingiem odpadów.

Forum SOSEXPO 2016 to:
  • wystawa
  • konferencje, prezentacje
W dwudniowej konferencji wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowisk przemysłowych i biznesowych, instytucji finansowych, kancelarii prawnych, firm doradczych i konsultingowych, a także przedstawiciele mediów. Konferencja dotyczyć będzie aktualnych rozwiązań, propozycji i planów inwestycyjnych mających zastosowanie w gospodarce odpadami i ochronie środowiska. Obradom towarzyszyć będzie wystawa, na której zostaną zaprezentowane technologie, maszyny i urządzenia przydatne w prowadzeniu nowoczesnej gospodarki odpadami.

Podczas konferencji eksperci i uczestnicy dyskusji będą starali się ocenić sytuację po trzech latach funkcjonowania nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Odpowiedzą zapewne na pytanie czy nowy model gospodarki odpadami komunalnymi spełnia oczekiwania, które towarzyszyły jego wprowadzeniu i co należałoby w nim skorygować?

Oddzielne panele będą poświęcone finansowaniu inwestycji w gospodarce odpadami i roli dialogu społecznego w podejmowaniu decyzji o procesach inwestycyjnych, a także nowym wojewódzkim planom gospodarki odpadami oraz planom inwestycyjnym. Główny akcent dyskusji będzie jednak położony na przygotowanie naszego kraju do wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Główne tematy konferencji w roku 2016:

  • Bilans trzech lat wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
  • Nowe Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami oraz plany inwestycyjne
  • Jak zrealizować cele gospodarki odpadami zawarte w strategii EUROPA 2020?
  • Jak  przygotować nasz kraj do wprowadzenia "gospodarki o obiegu zamkniętym"
  • Rola dialogu społecznego w procesach inwestycyjnych w gospodarce odpadami
  • Nowoczesne technologie i innowacje w gospodarce odpadami
W wydarzeniu w roku 2015 wzięło udział ponad 400 osób, byli to m.in. przedstawiciele administracji samorządowej z całej Polski, przedstawiciele administracji rządowej, środowisk przemysłowych i biznesowych, instytucji publicznych, finansowych, firm doradczych, kancelarii prawnych a także przedstawiciele mediów. W SOSEXPO 2015 wzięli także udział  przedsiębiorcy z Francji, Holandii, Japonii, Niemiec, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii.

O prestiżu imprezy świadczą przyznane patronaty honorowe: Ministerstwa Środowisk,  Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydent m. st. Warszawy, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Rektora Politechniki Warszawskie, Rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Krajowej Izby Gospodarczej, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatora: 
Zarząd Targów Warszawskich  S.A.
Tel.: (22) 849 60 06
email: sosexpo@ztw.pl
www.sosexpo.ztw.pl


PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -