Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Grupa Polimex-Mostostal wygrała przetarg na serwis dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie

Ocena: 0
1925
Konsorcjum firm Polimex Energetyka i Polimex-Mostostal zostało wybrane do organizacji i prowadzenia serwisu przemysłowego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów OUZ-2 Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie.
Serwis będzie obejmował utrzymanie i konserwację instalacji energetycznych, wodnych, ciepłowniczych i kanalizacyjnych, konserwację i obsługę techniczną urządzeń podlegających przepisom UDT, a także utrzymanie i konserwację sieci elektrycznych i instalacji odgromowych. Przewidziane jest również wykonywanie innych usług zlecanych przez MPO.

Wartość zamówienia to ponad 12,7 mln zł. Okres realizacji zamówienia przewidziano do 31 lipca 2017 r. W przetargu startowały cztery firmy.

Polimex Energetyka to jedna z nowych spółek grupy Polimex-Mostostal, która pozyskuje nowe projekty energetyczne, zamówienia na nowoczesne instalacje z zakresu ochrony środowiska oraz usług montażowych. Uczestniczy też w realizacji strategicznego kontrakt Grupy, czyli Elektrowni Kozienice.

Polimex-Mostostal SA przekształcił swoją strukturę organizacyjną. Efektem zmian jest utworzenie holdingu Polimex-Mostostal. Z Polimex-Mostostal SA zostały wydzielone dwie spółki, które kontynuują działalność operacyjną PxM. Polimex Energetyka w segmencie energetycznym, a Naftoremont-Naftobudowa działa w segmencie chemii i petrochemii.

Wszelkie kompetencje Segmentu Energetyka są obecnie w nowej spółce. Polimex Energetyka ma do dyspozycji wszelkie dotychczasowe zasoby PxM, m.in. bazę sprzętu czy kompetencje projektowe, jak również referencje, które posiada Polimex-Mostostal SA.

Źródło: Polimex-Mostostal SA
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -