Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Efektywni menedżerowie są najważniejszym, ale równocześnie najrzadszym zasobem przedsiębiorstwa

Ocena: 0
2572
Kim jest Key Account Manager: analitykiem, psychologiem, przywódcą, moderatorem spotkań, negocjatorem, dyplomatą? Niewątpliwie KAM skupia w sobie wszystkie te umiejętności.

Praca na stanowisku KAM to pasjonujące wyzwania, które pojawiają się każdego dnia. Współpraca z Kluczowymi Klientami to dla każdej organizacji handlowej nieustające poszukiwania najlepszych rozwiązań, które mogą przynieść wysokie profity dla obu współpracujących ze sobą stron. Idea napisania poradnika, który połączy w sobie wiele aspektów, a nade wszystko dwa podstawowe: ekonomiczny i psychologiczny, czyli twardy i miękki, powstała z potrzeby podzielenia się własnymi, kilkunastoletnimi doświadczeniami z pracy na stanowisku Key Account Managera.

Zacznijmy od Kluczowego Klienta

Kluczowi Klienci istnieją w każdym wymiarze handlu i usług i to ich oczekiwania stają się podstawą do rozwijania warsztatu Key Account Managera. Intencją autora było wzbudzenie zainteresowania stanowiskiem pracy, które łączy w sobie wiele wymiarów, oraz pokazanie, jak wiele czynników może mieć wpływ na sukces w biznesie. Kluczowy Klient to odbiorca, który z indywidulanych powodów zdefiniowanych merytorycznie przez każdego dostawcę usług lub produktów stanowi dla niego największe dobro. Wszędzie tam, gdzie istnieją zdefiniowani Kluczowi Klienci, muszą pracować ich opiekunowie, a więc Kierownicy Sprzedaży ds. Kluczowych Klientów, czyli Key Account Managerowie (KAM).
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -


Najczęściej czytane