Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Branża

0
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku to inwestycja, dzięki której z ponad 90 do ok. 12 proc. spadnie ilość odpadów komunalnych, trafiających na gminne wysypis...
0
Od blisko 20 lat techniki solarne dynamicznie rozwijają się na całym świecie, głównie w krajach, które rozumieją znaczenie i potencjał sektora energii słonecznej. Polska chciałaby s...
0
10 lipca br. Sejm RP uchwalił ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która ma ułatwić użytkownikom pozbycie się zużytego urządzenia. Teraz ustawa zostanie skierowa...
0
Jednym z priorytetowych zagadnień ochrony środowiska jest właściwe zagospodarowanie powstających każdego roku znacznych ilości elektroodpadów. Odpady sprzętu elektrycznego i elektro...
0
  Bydgoszcz, Białystok, Konin, Kraków, Poznań i Szczecin – sześć polskich miast zdobyło unijną dotację na budowę dużych spalarń odpadów komunalnych. Pierwsze z nich zaczną działa...
0
W poprzednim artykule usilnie starałem się odwieść Państwa od pomysłu pirolizy tworzyw odpadowych w celu wyprodukowania paliw silnikowych. Usiłowałem wykazać, że pomysł jest trudny ...
0
Ustawa o odpadach przewiduje stworzenie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Mimo że przepis ten ma wejść w życie już pod koniec stycznia 2016 r. to j...
0
W pracy przedstawiono zagrożenia, jakie dla trwałości konstrukcji drogowych stwarzać mogą określone składniki odpadów przemysłowych, zwłaszcza niektórych rodzajów popiołów lotnych. ...
0
Wprowadzony dwa lata temu nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi nie doprowadził do rozwiązania problemu "dzikich wysypisk", których przybywa zamiast ubywać. Rosną także ko...
0
27 maja 2015 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zasadniczym powodem podjęcia prac nad nowelizacją była konieczność pełnej transpozy...
0
Budowana w ramach poznańskich targów POL-ECO-SYSTEM przestrzeń Eko-Miasteczko - to zebrane w jednym miejscu technologie, rozwiązania i inspiracje polskich oraz zagranicznych firm, k...
0
Wraz z rozwojem idei zrównoważonego budownictwa producenci materiałów budowlanych wprowadzają zaawansowane programy służące ochronie środowiska. Firma Armstrong, światowy lider segm...