Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Poznań na największym forum ekologicznym w Polsce

Ocena: 0
3134
Energia odnawialna i nowoczesna gospodarka odpadami to jedne z głównych tematów Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Kołobrzegu, które odbyło się w dniach 16–18 września br. Na największym wydarzeniu tego typu w Polsce, skupiającym wokół ekologii przedstawicieli rządu, samorządu, świata biznesu i nauki nie zabrakło Poznania oraz prezentacji doświadczeń w budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK).

W trakcie trzech dni obrad (16–18 września 2015) odbyło się 15 paneli tematycznych, w których udział wzięło około 60 prelegentów oraz blisko 700 słuchaczy. Eksperci dyskutowali m.in. na temat rozwoju sektora energii z odpadów. Doświadczeniami z budowy ITPOK w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego podzielili się przedstawiciele poznańskiego magistratu. Podczas Forum zorganizowane zostały także tematyczne spotkania ThinkTank z udziałem ministerstw oraz urzędów centralnych.
Dzięki zaangażowaniu Narodowego oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, dla uczestników Forum przygotowano warsztaty z zakresu  wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych i możliwości ich sfinansowania w najbliższej perspektywie.


Forum towarzyszyły targi ekologiczne, podczas których nie zabrakło stoiska informacyjno-promocyjnego kampanii „Odzyskaj. Korzystaj”, prowadzonej od 2014 r. przez Miasto Poznań. Celem kampanii jest  kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych  wśród mieszkańców poprzez popularyzację wiedzy o selektywnej zbiórce odpadów oraz budowanie świadomości, że odpady są cennym  surowcem energetycznym.

II Międzynarodowe Forum Ekologiczne organizuje Polska Fundacja Ekologiczna pod patronatem Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji o kampanii: www.odzyskajkorzystaj.pl.


Nowoczesna Gospodarka Odpadami 3-4/2015
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -