Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

VII Forum Liderów Ochrony Środowiska: Efektywna gospodarka odpadami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie

Ocena: 0
4481
Zapraszamy na VII Forum Liderów Ochrony Środowiska, które odbędzie się na terenie zakładu General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Gliwicach przy ulicy Adama Opla 1.
  • Data: 15 października 2014 r.
  • Miejsce: Gliwice, General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. - Fabryka Opla
  • Temat: Efektywna gospodarka odpadami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie - technologie recyklingu i odzysku odpadów poprodukcyjnych.
Tematem VII Forum będzie efektywna gospodarka odpadami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie - technologie recyklingu i odzysku odpadów poprodukcyjnych.
Tym razem spotkanie będzie składało się z wykładu oraz wizyty studyjnej mającej na celu przegląd systemu gospodarowania odpadami przemysłowymi na terenie fabryki Opla w Gliwicach.

Odpady generowane w wyniku procesów technologicznych są jednym z najważniejszych zagadnień ochrony środowiska, nierozerwalnie związanym z działalnością produkcyjną. Problem gospodarowania odpadami dotyczy każdego przedsiębiorstwa czy zakładu produkcyjnego i wciąż stanowi ogromne wyzwanie.

W ostatnich latach ilość odpadów przemysłowych w Polsce znacząco spadła, ale nadal stanowią one ponad 90% wszystkich produktów ubocznych. Składowanie odpadów jest najmniej korzystną dla środowiska formą unieszkodliwiania odpadów. Dlatego przepisy prawne w tym zakresie nakazują, by w pierwszej kolejności poszukiwać możliwości odzysku lub recyklingu odpadów. Dzięki nowoczesnym technologiom coraz więcej odpadów przemysłowych udaje się wykorzystać ponownie, jednak nadal wiele przedsiębiorstw nie wprowadziło właściwego systemu zarządzania odpadami.

Dzięki temu, że w Forum Liderów Ochrony Środowiska biorą udział praktycy i specjaliści w zakresie ochrony środowiska jest ono doskonałą okazją do zapoznania się z metodami efektywnego gospodarowania odpadami wykorzystywanymi w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, a także omówienia problemów w zakresie zarządzania odpadami z jakimi na co dzień spotykają się uczestnicy Forum.

Ideą naszych spotkań jest propagowanie proekologicznego rozwoju działalności przemysłowej. Formuła Forum to darmowe i niezobowiązujące dzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami w gronie specjalistów ds. ochrony środowiska. Globalnym celem FLOŚ jest wymiana doświadczeń, w celu efektywnego ograniczania wpływu na środowisko działalności przemysłowej. Jednocześnie jest to świetna okazja do propagowania własnych osiągnięć w ramach omawianych zagadnień istotnych z punktu widzenia odpowiedzialnego zarządzania. Żywy przykład jest najlepszą zachętą do wdrażania podobnych rozwiązań u innych.

PROGRAM:

8:00 - 8:45 Rejestracja uczestników (Parking przy bramie 1 - G1)
8:45 - 9:00 Szkolenie BHP
9:00 - 9:15 Rozpoczęcie
9:15 - 10:45 Prezentacje tematyczne i dyskusja
10:45 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 12:00 Prezentacje tematyczne i dyskusja
12:00 - 12:30 Przerwa obiadowa
12:30 - 15:00 Zwiedzanie zakładu
15:00 - 15:45 Podsumowanie i dyskusja
16:00 Zakończenie

TEMATY PREZENTACJI:
  • "Wymagania korporacyjne GMMP w zakresie gospodarowania odpadami. Cele i zadania" - Małgorzata Golec z firmy General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o.
  • "Charakterystyka odpadów przemysłowych" - Małgorzata Golec z firmy General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o.
  • "System gospodarowania odpadami na terenie GMMP Sp. z o.o." - Łukasz Dłubis firma ALBA.
  • "Efektywna gospodarka odpadami poprodukcyjnymi" - Marek Szweda  z firmy SITA STAROL Sp. z o.o.
Ostateczna lista tematów prezentacji oraz dokładany program VII FLOŚ zostanie podany na tydzień przed spotkaniem.

Całkowity koszt uczestnictwa: 65 zł + VAT/os.

Więcej informacji na temat VII Forum Liderów Ochrony Środowiska można uzyskać na stronie internetowej www.teamprevent.pl lub pod nr tel.: 32 32 63 008, e-mail: flos@teamprevent.com.


Źródło i grafika: www.teamprevent.pl
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -