Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2015

Ocena: 0
3924
W dniach 4 i 5 lutego 2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się IV edycja Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO. Do udziału w tym wydarzeniu zaprasza Zarząd Targów Warszawskich S.A.

"SOSEXPO" to konferencje i towarzysząca im wystawa.

Proponujemy Państwu uczestnictwo w Forum w następujących formach:
  1. pakiet promocyjny obejmujący 10 minut prezentacji w wybranej sesji oraz stoisko 6 m kw. (stoisko będzie kontynuacją prezentacji oraz miejscem indywidualnych spotkań z Państwa klientami)
  2. prezentacja 10 minut
  3. wystawca
  4. panelista w wybranej sesji
  5. słuchacz konferencji
  6. stoisko wraz z udziałem w konferencji (specjalny pakiet cenowy)
  7. usługi partnerskie i promocyjne (Główny Partner Forum, Partner Forum, Partner Sesji, Partner teczek konferencyjnych)
  8. inne formy udziału (reklama w materiałach konferencyjnych, możliwość umieszczenia roll-up’u w sali konferencyjnej, dołączenie materiałów reklamowych (ulotka, folder) do teczek konferencyjnych, wyłożenie ulotek w recepcji konferencji).
Zapraszamy do:
  • przedstawienia swoich rozwiązań, technologii, maszyn, urządzeń oraz planów inwestycyjnych mających zastosowanie w gospodarce odpadami i ochronie środowiska
  • udziału w 2-dniowej konferencji realizowanej przy współpracy specjalistów, ekspertów
Forum jest ważnym miejscem promowania najnowszych technologii, rozwiązań i tendencji w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Forum to platforma spotkań przedstawicieli samorządów z producentami, dystrybutorami, dostawcami techniki i technologii komunalnej.

W SOSEXPO 2015 udział wezmą przedstawiciele administracji samorządowej, środowisk przemysłowych i biznesowych, administracji rządowej, instytucji publicznych, instytutów badawczo-naukowych a także zakładów odzyskujących, utylizujących, składujących i przetwarzających odpady, gminnych organizacji gospodarki odpadami oraz przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

Udział w SOSEXPO 2015 to doskonała okazja do skutecznej promocji Państwa firmy oraz jej marki i oferty. Zapraszamy do przedstawienia swojej oferty dla szeroko pojętego sektora gospodarki odpadami oraz udziału w 2-dniowej konferencji.

Program konferencji przygotowywany jest w konsultacji z patronami honorowymi oraz przy wsparciu merytorycznym organizacji samorządowych sektora gospodarki odpadami. 

W czasie Forum SOSEXPO 2015 przedstawiciele władzy ustawodawczej i administracji rządowej przedstawią aktualny stan prac związanych z nowelizacją Ustawy "śmieciowej". Poruszone zostaną też zagadnienia finansowania gospodarki odpadami oraz systemów monitoringu i kontroli. Drugiego dnia SOSEXPO 2015 dyskusja koncentrować się będzie na problemach dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, segregacji, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Udział w SOSEXPO 2015 to możliwość zdobycia aktualnej wiedzy na temat gospodarki odpadami oraz okazja do nawiązania kontaktów biznesowych.  Z drugiej strony konferencje, seminaria i warsztaty będą służyły wymianie informacji  i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem nowych systemów w szeroko pojętej gospodarce odpadami.

ZAPRASZAMY

Zarząd Targów Warszawskich S.A.
02-566 Warszawa, ul. Puławska 12a lok. 3
tel. 22 849 60 06 w.121, fax: 22 849 35 84
e mail: sosexpo@ztw.pl
www.sosexpo.ztw.pl

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -


Najczęściej czytane