Strona główna | Techniki i technologieMaszyny Komptech w ZUO Myślenice

Maszyny Komptech w ZUO Myślenice

Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach działa od maja 2012 roku. Generalnym wykonawcą obiektu był Mostostal Warszawa, a głównym podwykonawcą w zakresie linii do sortowni odpadów i produkcji paliwa RDF firma Sigma. Niezbędne maszyny oraz technologię dostarczyła m.in. spółka Agrex-Eco wraz z austriacką firmą Komptech.


Na zdjęciach: Urządzenia firmy Komptech pracujące w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Myślenicach:
1) rozdrabniarka wstępna Terminator 3400S, 2) separator balistyczny Brini 61-3, 3) przesiewarka gwiaździsta Multistar 2SE, 4) mieszarko-rozdrabniarka Mashmaster 1300 E, 5) przerzucarka pryzm kompostowych Topturn X53, 6) mobilny przesiewacz bębnowy z separatorem magnetycznym Maxx

Fot. Nowoczesna Gospodarka Odpadami


Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach spełnia kryterium BAT (Best Available Technique), czyli reprezentuje najwyższy standard (State of the Art) pod względem nowoczesności zastosowanej technologii (wielkości emisji zanieczyszczeń). Myślenicki zakład jest także laureatem konkursu na najlepszy projekt linii do produkcji paliwa RDF i kompostowni otwartej zrealizowany w 2011 roku z wykorzystaniem technologii oraz maszyn firmy Komptech.

Zarząd ZUO przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru technologii i maszyn odbył szereg wyjazdów studyjnych po Europie i Polsce. Wynikiem był zakup sześciu maszyn Komptech, a tym samym postawienie na najnowocześniejsze technologie do przetwarzania odpadów. Decyzja miała także aspekt społeczny, ponieważ powstało 40 nowych miejsc pracy.

W linii do produkcji RDF znajdują się następujące urządzenia firmy Komptech: rozdrabniarka wstępna Terminator 3400S, separator balistyczny Brini 61-3 i przesiewarka gwiaździsta Multistar 2SE. Przy produkcji kompostu znalazły zastosowanie: mieszarko-rozdrabniarka Mashmaster 1300 E, przerzucarka pryzm kompostowych Topturn X53 i mobilny przesiewacz bębnowy Maxx.

Do jakich zadań wykorzystywane są zakupione przez ZUO maszyny Komptech? Mogliśmy zobaczyć je w czasie pracy w zakładzie, co pokazujemy na załączonych zdjęciach. Poniżej zamieszczamy ich krótką charakterystykę.

Pracujący na linii RDF Terminator 3400 SE jest wolnoobrotową rozdrabniarką jednowałową o wysokim momencie obrotowym przeznaczoną do rozdrabniania trudnych do obróbki odpadów takich, jak: podkłady kolejowe, dywany, opony, taśmy, zmieszane odpady komunalne i odpady wielkogabarytowe. Specjalne zęby umieszczone spiralnie w dwóch rzędach na walcu i grzebieniu przeciwtnącym, rozdrabniają, tną, rozrywają i rozcinają na zdefiniowaną wielkość rozdrobnienia. Bezstopniowa regulacja wielkości szczeliny umożliwia otrzymanie zakładanego uziarnienia uzależnionego od jego dalszego przeznaczenia.

Separator Brini 61-3 używany jest do oddzielania pożytecznej frakcji z odpadów i materiałów do potencjalnego recyklingu. Dzięki połączeniu balistycznej separacji z przesiewaniem separator automatycznie, w jednym ciągu rozdziela materiał na trzy frakcje: dwuwymiarową, trójwymiarową oraz podsitową.

Przesiewacz gwiaździsty Multistar 2-SE pozwala na uzyskanie dwóch frakcji wyjściowych. Szczególną cechą przesiewacza jest dokładna selektywność – niezależna od wilgotności materiału, a także możliwość regulacji nastawy wielkości frakcji za pomocą jednego przycisku. Technologia przesiewania gwiaździstego firmy Komptech jest uważana za jedną z najbardziej efektywnych metod separacji odpadów organicznych. Materiałem zasilającym może być kompost, rozdrobnione odpady roślinne, drewno lub jakikolwiek inny dający się przesiewać.

Kolejne maszyny pracują w kompostowni. Mokre odpady organiczne, materiał strukturalny i wszystkie dodatkowe składniki, tzw. „odpady pozostałe” oraz osady z oczyszczalni ścieków poddawane są do mieszarko-rozdrabniarki Mashmaster 1300 E. Urządzenie pozwala na otrzymanie optymalnej mieszanki do biologicznego dojrzewania. Cztery walce ślimakowe utrzymują w ciągłym ruchu materiał znajdujący się w zbiorniku. Dodatkowo, narzędzia mieszające, zamontowane bezpośrednio na walcach ślimakowych dokonują rozfazowania i zhomogenizowania mieszanych frakcji.

Za stworzenie właściwego mikroklimatu dla dojrzewania kompostu w pryzmie odpowiada przerzucarka pryzm Topturn X53.

W codziennej pracy w kompostowni niezwykle przydatna jest również przesiewarka Maxx. Wykorzystywana jest do przesiewania takich materiałów jak: odpady komunalne, kompost, odpady pozostałe, kora drzewna, rozdrobniony materiał strukturalny, piasek, żwir, ziemia z wykopów, skażona ziemia, gruz budowlany oraz innego rodzaju materiałów sypkich.

Wszystkie wymienione maszyny objęte są serwisem oddziału spółki Agrex-Eco w Krakowie.

Budowa Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach dla powiatów myślenickiego i limanowskiego była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Nowoczesna Gospodarka Odpadami 1(1) 2013
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Graco Interhandler
TEMAT MIESIĄCA
Belownice do odpadów

Gospodarka odpadami w Polsce przechodzi obecnie gruntowną transformację i rozkwit. Optymalizacja procesu zarządzania strumieniem odpadów staje się nieodłącznym elementem strategii coraz szerszej grupy polskich przedsiębiorstw. Jednocześnie coraz więcej osób dostrzega, że poprzez inwestycję w nowoczesne i sprawdzone rozwiązania można bardzo efektywnie zredukować koszty związane z wywozem odpadów, a nawet wygenerować znaczne zyski. Czytaj więcej