Strona główna | Techniki i technologieEnergetyka rozproszona według Weiss

Energetyka rozproszona według Weiss

Firma Weiss od lat czerpie z doświadczeń głównie rynku skandynawskiego, gdzie już przed laty postawiono na lokalną, bliższą konsumentowi produkcję ciepła. Pomogło to w znacznym stopniu ograniczyć koszty jego przesyłu. Weiss skupia się głównie na energetyce rozproszonej opartej na biomasie i odpadach komunalnych – w zakresie 1–30 MW.

Fot. Weiss

Świetnym przykładem zastosowań rozwiązań opartych na biomasie jest Dania, relatywnie niewielki kraj, z liczbą mieszkańców nieco ponad 5,5 mln. Lata 70. dwudziestego wieku przyniosły kryzys paliwowy, który jednak tutaj stał się sprężyną rozwojową dla zwiększenia efektywności. Jednym z kierunków jest ograniczenie strat przesyłowych poprzez energetykę rozproszoną oraz uniezależnienie się  od paliw kopalnych na rzecz biomasy i odpadów.

Obecnie produkcja ciepła miejskiego w Danii odbywa się w ponad 400 ciepłowniach, w tym ponad w 30 instalacjach termicznego przekształcania odpadów komunalnych, głównie niewielkich, właśnie do 30 MW.

Jedną z najnowszych kotłowni spełniających powyższe wymagania jest instalacja dla miasta Gj?vik (Norwegia). Jest to kompleksowe rozwiązanie pokrywające całkowite zapotrzebowanie w energię cieplną w okresie całorocznym o łącznej mocy 32 MW. W skład instalacji wchodzą kotły opalane olejem i kompletny system do termicznej utylizacji odpadów (od magazynu paliwa, poprzez kontenery popiołu, na kominie kończąc).

Instalacja została oddana do użytku w 2014 roku. Moc kotła wynosi 12 MW. Paliwo pochodzi głównie z drewna odpadowego z rozbiórki domków itp. Parametry wilgotności paliwa sięgają tutaj od 15–45%. W ciągu godziny zużycie paliwa wynosi 4220 kg.

Kocioł zastosowany w tym projekcie ma moc 12 MW i zapewnia przyjazne środowisku spalanie odpadów kłopotliwych, takich jak: drewno odpadowe czy porozbiórkowe, odpady tekstyliów, płytek PCV, itp. Z punktu widzenia ochrony środowiska oraz zastosowanych rozwiązań technicznych instalacja spełnia wszystkie wymogi dotyczące spalania innych paliw alternatywnych, w tym RDF. Ten rodzaj paliwa jest uważany za szczególnie szkodliwy dla środowiska naturalnego i w związku z tym wymaga szczególnych rozwiązań.

Aby uzupełnić i wesprzeć kocioł spalający to specyficzne paliwo, szczególnie w okresie zimowym, instalacja została wyposażona w dwa kotły olejowe o mocy 10 MW każdy, przystosowane do spalania biooleju, jak również tradycyjnego oleju E01. W celu śledzenia poziomu emisji zanieczyszczeń zainstalowano kompletny system pomiarowy CEMS.

Nowoczesna Gospodarka Odpadami 3-4/2015
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Sposób myślenia. Recykling okiem technologa

Recykling stał się współcześnie pojęciem modnym. Możemy obserwować, jak na naszych oczach rozwija się dziedzina gospodarki polegająca na przetwórstwie odpadów i produkcji wyrobów rynkowych. Dzięki takim działaniom przestają rosnąć, a czasami wręcz maleją, hałdy niepotrzebnych odpadów przemysłowych i komunalnych. Recykling stał się niezbędnym elementem nowoczesnych gospodarek rozwijających się w sposób intensywny. Pozwala na zwiększenie efektywności procesów gospodarczych, przy jednoczesnym obniżeniu ich kosztów. Jest współczesną alternatywą dla gospodarek o rozwoju ekstensywnym, gdzie wzrost produkcji był związany z koniecznością większej ilości surowca i odpadów. Czytaj więcej