Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Spalanie osadów pościekowych i wytwarzanie energii - nowe rozwiązania Weiss

Ocena: 0
1916
Na podstawie trendów zaobserwowanych w Wielkiej Brytanii Weiss opracował nowe rozwiązanie, które może okazać się strzałem w dziesiątkę także na rynku Polskim. W UK każdego roku produkowane jest około 1,4 mln ton osadów pościekowych, a koszty ich utylizacji wynoszą około 200 milionów funtów. Większość osadów rozprowadzana jest obecnie na terenach związanych z uprawami, ale presja środowiska i coraz mocniejszy sprzeciw wobec odprowadzania osadów do gruntów może doprowadzić wkrótce do większych ograniczeń w zakresie stosowanych rozwiązań i bardziej rygorystycznych limitów dotyczących zawartości metali w glebach. Osady ściekowe poprzez proces suszenia stają się materiałem wykorzystywanym w zakładach spalania, do produkcji energii. Zakłady te działają w obrębie dyrektywy związanej ze spalaniem odpadów (WID). Weiss proponuje rozwiązania, które z powodzeniem stosują odpady, w tym, pościekowe do produkcji cennej energii elektrycznej i ciepła.

Rozwiązania te, biorące pod uwagę bieżące trendy, pozwalają uzyskiwać więcej ciepła ze źródeł odnawialnych, co de facto oznacza,  dobre przygotowanie Weiss do zapewnienia bardzo korzystnych rozwiązań dla wielu sektorów przemysłu.

Mieszane paliwa skojarzone z odpadami pościekowymi


Obserwując ostatnie trendy w Europie, które prowadzą do zakazu wykorzystywania osadów pościekowych, Weiss opracował rozwiązanie, które umożliwia spalanie tychże osadów w skojarzeniu z innymi źródłami paliwa. Firma zauważyła rosnącą potrzebę dla powstawania instalacji spalania, które mogą utylizować np. odpady spożywcze, odpady przemysłowe i osady pościekowe.

Zwykle odpady pościekowe spala się w kotle do spopielania ze złożem fluidalnym. Wprowadzone przez Weiss udoskonalenie technologiczne kotła z rusztem schodkowym sprawiło, że może on być stosowany do wszystkich innych rodzajów paliw, a także do utylizacji osadów pościekowych. Nowy kocioł został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie Weiss w spalaniu odpadów i biomasy, które gwarantuje produkcję solidnych źródeł paliw poprzez przetwarzanie osadów pościekowych.

Od osadów pościekowych do ogrzewania i energii

Energia wytworzona w procesie spalania osadów może być wykorzystana do produkcji ciepłej wody, pary wodnej i energii elektrycznej. Gminy w UK mogą stosować osady w sieciach ciepłowniczych i wykorzystywać je do produkcji ciepła lub energii. Firmy, które muszą utylizować odpady pościekowe, mogą używać ich także do produkcji pary technologicznej.

Weiss będzie brał udział w targach RWM w Birmingham (UK) we wrześniu

Zapraszamy do hali 4, stoisko: 4C32
Zachecamy do kontaktu z naszym przedstawicielem i umówienie spotkania:
Andy Hyndman - Business Development Manager
Telefon komórkowy: +44 (0) 750 801 6780
andhyn@weiss2energy.eu
www.weiss2energy.eu
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem RWM
Lista wystawców dostępna jest: http://www.rwmexhibition.com/Exhibitor/Weiss-A-S
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -