Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Branża

0
Metale szlachetne, a w szczególności złoto, zawsze wzbudzały u ludzi silne emocje. Żądza zysku, której ucieleśnieniem jest żółty metal powodowała, że ludzie tracili rozsądek i umiar...
0
Do transportu odpadów idealnie nadają się hakowe systemy przeładunkowe wykorzystujące pojemniki w postaci kontenerów. Ponad 40-letnie doświadczenie w produkcji tych urządzeń ma firm...
0
Do 18 lipca 2014 r. trwa nabór wniosków o unijne dofinansowanie projektów z zakresu budowy lub modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów. Tym razem do wykorzystania jest 5 mln ...
0
Doprecyzowanie przepisów, oddzielenie przetargu na odbiór od przetargu na zagospodarowanie śmieci i ustalenie maksymalnej wysokości opłaty dla mieszkańców znalazły się wśród rekomen...
0
Na terenie wysypiska w Zakurzewie, które obsługuje miasto Grudziądz, została zakończona budowa obiektów technologicznych, magazynowych oraz socjalno-biurowych wraz z infrastrukturą ...
0
Już po raz 4. firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencje PSZOK - efektywność i funkcjonalność, która odbędzie się 29 kwietnia 2014 r., w Warszawie na Stadionie Narodowym....
0
W dniach 7-8 maja 2014 r. w Poznaniu, firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencje Rekultywacja składowisk, która połączona będzie z wyjazdem technicznym do Brandenburgii. ...
0
5 mln euro - to łączna kwota unijnego dofinansowania przeznaczona na ogłoszony przez Ministra Środowiska konkurs dotyczący rekultywacji składowisk odpadów komunalnych. Wnioski o dof...
0
Ministerstwo Środowiska wyjaśnia - podmioty posiadające wymagane prawem zezwolenia mogą zbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w gminach.
0
Wokół kwestii związanych z gospodarką odpadami koncentrowała się dyskusja z udziałem opolskich wójtów i burmistrzów, która odbyła się 11 marca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Woje...
0
Firma Partner Systems jest producentem systemu metalowych kontenerów StorePartner przeznaczonych do zbiórki i higienizacji odzieży używanej oraz magazynowania stacjonarnego odpadów ...
0
Odpady niebezpieczne stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich komponentów środowiska (gleby, wody, powietrza). Dlatego tak ważne jest dobranie odpowiedniego procesu unieszkodliwia...
- Reklama -