Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Rekultywacja składowisk

Ocena: 0
4064
W dniach 7-8 maja 2014 r. w Poznaniu, firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencje Rekultywacja składowisk, która połączona będzie z wyjazdem technicznym do Brandenburgii.

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wprowadza szereg nowych obowiązków również w kwestiach związanych z rekultywacja składowisk. Jednym z nowych obowiązków jest stworzenie i zarządzanie funduszem rekultywacyjnym. Zgromadzone w ten sposób środki mają pokryć koszty nie tylko prowadzenia składowiska, w tym zamknięcia i rekultywacji, ale również nadzoru i monitoringu przez okres, co najmniej 30 lat. Dlatego tak ważne wydaje się optymalizowanie procesu i kosztów rekultywacji składowiska.

Podczas obrad zostaną omówione również m.in. tematy:
  • kosztów i finansowania rekultywacji ze środków krajowych,
  • procedur techniczno-technologicznych przy zamykaniu i rekultywacji składowisk,
  • kontroli i monitoringu składowisk po ich zamknięciu,
  • efektywnego zbierania odcieków i odgazowywania składowiska,
  • kierunki i trendy w rekultywacji składowisk.
W drugim dniu konferencji zostanie zorganizowany wyjazd techniczny do Brandenburgii, gdzie wizytowane będą dwa zrekultywowane składowiska. Jedno z nich posiada sprawie działającą farmę fotowoltaiczną, która wytwarza rocznie ok 7 mln kWh elektrycznej i tyle samo energii cieplnej. Jest to przykład jak w sposób efektywny ekonomicznie i ekologicznie można przedłużyć "żywotność" składowiska.

Spotkanie kierowane jest do gmin, zakładów komunalnych, RIPOK  oraz spółek odpowiedzialnych za zarządzanie składowiskami.

Szczegółowy program konferencji na stronie www.ekorum.pl

Źródło i grafika: www.ekorum.pl
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -