Strona główna | RynekOdpady komunalne i osady ściekowe a efektywność energetyczna

Odpady komunalne i osady ściekowe a efektywność energetyczna

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym z badania ewaluacyjnego "Analiza i ocena możliwości zintegrowania działań w obszarze efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, w tym z odpadów komunalnych i osadów ściekowych", które zostało przeprowadzone przez PwC Polska Sp. z o. o. na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Badanie było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków z Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Raport przedstawia wyniki badania ewaluacyjnego, które miało za zadanie ocenić, w jakim stopniu udało się zrealizować cel efektywności energetycznej w ramach polityki spójności w Polsce w obecnym okresie programowania 2007 - 2013, w kontekście możliwości zintegrowania podejmowanych działań i szerszego wykorzystania zwrotnych instrumentów finansowych oraz określenie rekomendacji na perspektywę finansową 2014 - 2020.

W ramach badania została przeprowadzona pełna analiza niedoskonałości rynku łącznie z analizą potrzeb, analizą suboptymalnego poziomu inwestycji oraz analizą efektu wypychania z rynku sektora prywatnego w obszarze efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.

Raport - pobierz plik

Źródła i grafika: PwC Polska Sp. z o. o. na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

CZYTAJ WIĘCEJ

Sprawne rozliczanie opłat za odpady
Klasyfikacja odpadów, czyli małpa z brzytwą
Nowe porządki w branży odpadów
Odpady pod kontroląDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Graco Interhandler Kubota
TEMAT MIESIĄCA
Hakowce i przyczepy podkontenerowe KH-Kipper

Znany producent zabudów firma KH-Kipper dostarcza również szereg produktów dedykowanych przedsiębiorstwom działającym w obszarze sektora komunalnego. Są wśród nich własnej konstrukcji wywrotki do selektywnej zbiórki odpadów, urządzenia hakowe oraz przyczepy podkontenerowe z wywrotem. Czytaj więcej