Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Modernizacja i rozbudowa RIPOK

Ocena: 0
2048
Firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencję "Modernizacja i rozbudowa RIPOK", która odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2015 r., w hotelu Windsor Palace Hotel, w Jachrance koło Warszawy. Konferencja połączona będzie z wyjazdem technicznym i wizytacją MBP - PUK Ciechanów. Dodatkową atrakcją spotkania będzie występ kabaretu "Formacja Chatelet".
System gospodarowania odpadami w ostatnich latach przeszedł gruntowną zmianę, a głównym celem jej wprowadzenia było dostosowanie go do najnowszych trendów i technologii oraz dyrektyw UE.
Niewątpliwie zmiany dotyczą również zarządzających regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), którzy muszą myśleć o rozbudowie i modernizacji swoich zakładów, by stać się konkurencyjnymi na rynku. Ważne jest aby już teraz zadbać o swoją instalację w aktualizowanych WPGO i ich planach inwestycyjnych. Będzie to niezbędne przy ubieganiu się o  nowe unijne dofinansowanie.

Warto przypomnieć, że ponad 4,7 mld zł są przeznaczone dla Polski na gospodarkę odpadami w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Jest to więc idealny moment na opracowanie długofalowych strategii i nowych planów inwestycyjnych, które pozwolą na wdrożenie skutecznych rozwiązań w RIPOK-ach.

Podczas obrad poruszane będą kwestie dotyczące:
  • wpływu nowelizacji ustawy na system,
  • przyszłości zakładów MBP w Polsce,
  • nowoczesnych technologii segregacji,
  • roli samorządu w tworzeniu optymalnego systemu gospodarki odpadami,
  • przebiegu procesu inwestycyjnego budowy zakładu,
  • aktualizacji WPGO, w kontekście strumienia odpadów dla RIPOK.
Zapraszamy do zapoznania się z programem!

Szczegółowy program konferencji na stronie www.ekorum.pl

Koszt udziału w spotkaniu - 890 zł netto (+23% VAT)

DO POBRANIA: Program wraz z zaproszeniem

OrganizatorEKORUM
tel. +48  61  67  00  965
tel. +48  608  332  700
e-mail: ekorum@ekorum.pl

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -