Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

2. Ogólnopolska konferencja - Rozbudowa i modernizacja RIPOK

Ocena: 0
2078
Firma EKORUM organizuje drugą edycję Ogólnopolskiej konferencji Rozbudowa i modernizacja RIPOK, która odbędzie się w dniach 10-11 maja 2016 r. w Ostródzie. Konferencja połączona będzie wyjazdem technicznym do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO.
Celem tego wydarzenia jest omówienie perspektyw dla RIPOK, jakim są rozbudowa i modernizacja zakładów gospodarki odpadami. Zakłady maja okazję poznać najnowsze tendencje i aktualne zagadnienia prawne w tym zakresie.

Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli JST: miast, gmin, związków międzygminnych, a także firm komunalnych, RIPOK-ów,  instalacji  zastępczych,  firm  odbierających  odpady.
Podczas obrad zostaną omówione kwestie:
  • zmiany krajowych uwarunkowań prawnych wynikających z dyrektyw UE,
  • wpływu aktualizacji WPGO na plany rozbudowy i modernizacji,
  • projektu konkluzji BAT dla MBP,
  • stabilizacja beztlenowa jako element nowoczesnego RIPOK.
Dodatkowo organizator zapewnia uczestnikom spotkania liczne atrakcje m.in. występ kabaretu SMILE  oraz rejs statkiem po jeziorze Drwęckim. 

Szczegółowy program konferencji na stronie www.ekorum.pl  

Koszt udziału w spotkaniu 890 zł netto.

DO POBRANIA: Program wraz z zaproszeniem

OrganizatorEKORUM
tel. +48  61  67  00  965
tel. +48  608  332  700
e-mail: ekorum@ekorum.pl


PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -