Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Ogólnopolska Konferencja Innowacyjność w RIPOK-ach

Ocena: 0
1943
Firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencję "Innowacyjność w RIPOK-ach", która odbędzie się 12-13 marca 2015 r., w gdańskim hotelu Golden Tulip. Konferencja połączona będzie z wyjazdem technicznym i wizytacją instalacji zgazowania odpadów, która obecnie przechodzi próby w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.

System gospodarowania odpadami w ostatnich latach przeszedł gruntowną zmianę, a głównym celem jej wprowadzenia było dostosowanie do najnowszych trendów i technologii oraz dyrektyw UE. Niewątpliwie zmiany te dotyczą również zarządzających RIPOK-ami, którzy muszą myśleć o rozbudowie i modernizacji swoich zakładów oraz wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, by być konkurencyjnymi na rynku.

Wiele nowych rozwiązań wprowadza także nowelizacja ustawy o odpadach. Wzbudziła ona sporo kontrowersji, gdyż wersja ostateczna różni się od przedstawianych wcześniej projektów. Jedną z istotnych zmian jest możliwość zastosowania "nowych dostępnych technologii przetwarzania odpadów" - jest to szansa na wprowadzenie innowacyjności w instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych.

Podczas obrad zestawione zostaną różne rozwiązania technologiczne przetwarzania odpadów: od zgazowania odpadów, poprzez separację hydromechaniczną i biosuszenie, po zastosowanie fotowoltaiki i mikrokogeneracji na instalacjach. Pierwsze rozwiązania technologiczne są w trakcie montowania lub już funkcjonują w zakładach w Polsce.

Warto przeanalizować te rozwiązania pod kątem ekonomicznym i ekologicznym. W konsekwencji wprowadzone innowacje mogą obniżyć koszty funkcjonowania instalacji, co niewątpliwie będzie miało duży wpływ na wzrost konkurencyjności RIPOK-u w regionie.

Zapraszamy do zapoznania się z programem!

Szczegółowy program konferencji na stronie www.ekorum.pl
Koszt udziału w spotkaniu 590 zł netto (+23% VAT)

DO POBRANIA: Program wraz z zaproszeniem


OrganizatorEKORUM
tel. +48  61  67  00  965
tel. +48  608  332  700
e-mail: ekorum@ekorum.pl


PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -