Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

POLEKO: Strefa RIPOK

Ocena: 0
1887
Po raz pierwszy Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO zostaną poszerzone o strefę RIPOK, której organizatorem jest Firma EKORUM wraz z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. W ramach strefy odbędą się dwudniowe konferencje tematyczne dotyczące gospodarki odpadami i recyklingu.
Program konferencji został tak przygotowany, by omówić szczegółowo problemy każdej instalacji przynależącej do RIPOK. Pierwszy dzień obrad został więc podzielony blokowo na kompostownie odpadów zielonych, zakłady mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, zakłady termicznego przekształcania odpadów oraz  składowiska odpadów.

W drugim dniu konferencji poruszony zostanie temat pozyskiwania dofinansowań z UE na rozbudowę zakładów zagospodarowania odpadów w Polsce, na przykładzie ZZO Jarocin.

Spotkanie kierowane jest do gmin, zakładów komunalnych oraz firm zajmujących się odbieraniem
i zagospodarowaniem odpadów.

Zapraszamy do zapoznania się z programem!

Szczegółowy program konferencji na stronie www.ekorum.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

DO POBRANIA: Program


Organizator
EKORUM
tel. +48  61  67  00  965
tel. +48  608  332  700
e-mail: ekorum@ekorum.pl
Źródło: EKORUM
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -