Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Grupa Recykl planuję wypłatę dywidendy w listopadzie

Ocena: 5
1182

Grupa Recykl, notowany na NewConnect lider rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, 12 października zakończył ostatnią kluczową inwestycję „Strategii 2030” przedstawionej w IV kw. 2021 r. Inwestycja zrealizowana przez firmę Refa Energy o wartości 6,2 mln zł i mocy 1,8 MW w założeniach pozwoli pokryć niemal 1/4 rocznego zapotrzebowania zakładu w Śremie i planowana jest jej rozbudowa do mocy 3,5 MW. Intencją spółki jest kontynuacja zapisanej w ww. dokumencie strategicznym polityki dywidendowej. Zarząd i Rada Nadzorcza Grupy Recykl podjęły decyzję o rekomendacji zwołanemu na 26 października Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy w wys. niemal 1,16 mln zł, tj. 0,70 zł na akcję.

 

 

 

Zakończenie inwestycji nastąpiło w związku z podłączeniem Farmy do stacji transformatorowej spółki, co pozwoli od drugiej połowy października br. na korzystanie przez zakład w Śremie z produkowanego przez Farmę prądu. Do realizacji inwestycji zostały użyte panele marki Sunova Solar o mocy 550W typu bifacial (dwustronne) oraz falowniki Kehua Tech. Powierzchnia farmy wynosi ok. 1 ha, a jej zakładana roczna produkcja nominalna: 1,74 tys. kWh, z wykorzystaniem systemu bifacial: 1,97 tys. kWh. Wartość projektu wyniosła 6,2 mln zł (dotychczas Grupa poniosła wydatki w wys. ok. 80 proc. ww. kwoty) i przy założeniu pełnego własnego wykorzystania produkowanej energii (w założeniach część będzie sprzedawana do sieci), inwestycja pokryje ok. 23% zapotrzebowania energetycznego zakładu w Śremie.  Wykonawcą farmy była spółka Refa Energy z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w dużych instalacjach fotowoltaicznych, magazynach energii i hybrydowych systemach OZE.

- Sfinalizowaliśmy kolejną kluczową inwestycję wchodzącą w zakres „Strategii 2030”. Naszym celem jest nie tylko systematyczny wzrost skali biznesu poprzez rozbudowę mocy produkcyjnych i portfolio produktowego, ale także wzrost efektywności biznesu prowadzący m.in. do optymalizacji kosztowej. To zadanie spełnia uruchamiana farma PV, która w założeniach pozwoli na produkcję energii pokrywającej niemal 1/4 rocznego zapotrzebowania naszego zakładu w Śremie. Co więcej, niniejsza inwestycja jest zgodna z naszym podejściem związanym z zasadami zrównoważonego rozwoju i ESG. Podjęliśmy także decyzję o dalszym rozbudowie farmy do mocy 3,5 MW, która zakończy się w IV kw. 2024 r. - mówi Maciej Jasiewicz, Prezes Zarządu Grupy Recykl S.A.

Status projektów inwestycyjnych ramach ogłoszonej w 2021 r. strategii rozwoju przedstawia się następująco:

  1. Rozbudowa zakładu w Krośnie Odrzańskim:

W II kw. 2023 r. nastąpiło całkowite zakończenie inwestycji i przekazanie do eksploatacji. Jej koszt wyniósł 13,2 mln. Zł (ok. 45% kosztów kwalifikowanych pokryła dotacja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach kredytu technologicznego). W efekcie inwestycji wzrosły roczne moce produkcyjne zakładu: SBR – 2 tys. ton (+20%), czysty złom stalowy – 3,5 tys. ton (+100%), paliwo alternatywne – 5 tys. ton (+70%).

  1. Rozbudowa linii do granulacji opon w Śremie:

Inwestycja ukończona w IV kw. 2021 r. W wyniku jej realizacji moce produkcyjne w zakresie wytwarzania granulatów gumowych SBR w zakładzie w Śremie wzrosły o ok. 4 tys. ton w skali roku (+20%).

  1. Budowa drugiej linii do granulacji opon w Chełmie:

Inwestycja została zakończona w IV kw. 2022 r. Efektem realizacji inwestycji jest wzrost mocy produkcyjnych zakładu w Chełmie o 12 tys. ton granulatu SBR rocznie (+100%).

  1. Linie do odkamieniania granulatów w Śremie i Chełmie:

Obie linie zostały uruchomione w 2021 r. co skutkuje uzyskaniem możliwości wytwarzania granulatów gumowych całkowicie pozbawionych krzemionki.

- Miło nam poinformować o zakończeniu wszystkich kluczowych projektów inwestycyjnych, nakreślonych w założeniach strategicznych przed dwoma latami. W najbliższych kwartałach i latach chcielibyśmy rozwijać się poprzez działania akwizycyjne, dostrzegamy perspektywiczne cele w regionie państw CEE i DACH, które mogą pozwolić Grupie Recykl konsolidować rynku zagospodarowania zużytych opon. Co ważne, rozważamy inwestycje tylko w firmy zajmujące się zbliżoną do naszej działalnością - dodaje Maciej Jasiewicz.

Jednym z filarów „Strategii 2030” jest przyjęta polityka dywidendowa, zakładająca wypłaty zysku netto osiągniętego przez spółkę w danym roku kalendarzowym w wys. do 30% jego wysokości, a łącznie w okresie obowiązywania strategii, łącznie 30 mln zł.

- W 2022 roku wypłaciliśmy naszym Akcjonariuszom 0,50 zł dywidendy na akcję, w tym roku naszą intencją jest jej wzrost do 0,70 zł na akcję. W kolejnych latach chcemy kontynuować obraną politykę – uzupełnia Zbigniew Fleszar, Członek Zarządu i dyrektor finansowy Grupy Recykl S.A.

Zgodnie z uchwałami zwołanego na 26 października Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Recykl S.A., wysokość dywidendy wyniesie 1.156.403,50 zł (0,70 zł na akcję), dniem dywidendy będzie 31 października, a jej wypłaty: 6 listopada.

Źródło: Recykl S.A.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -