Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Finalny etap realizacji inwestycji hermetycznej kompostowni w Gdańsku

Ocena: 0
825
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. potwierdza, że prace przy budowie hermetycznej kompostowni są na ukończeniu. Do uruchomienia instalacji brakuje obecnie przede wszystkim przeprowadzenia technologicznych prób końcowych oraz pozwolenia na użytkowanie. Jednocześnie, w związku z powziętą informacją o złożeniu wniosku o upadłość przez aktualnego lidera konsorcjum firmę Eko Tech Warszawa Sp. z o.o. Zakład Utylizacyjny podejmuje obecnie działania w celu jak najszybszego ukończenia inwestycji.

Złożenie wniosku o upadłość nie jest jednoznaczne z jej ogłoszeniem, niemniej ten fakt zmusza zarząd Zakładu Utylizacyjnego do rozważenia wszystkich możliwych scenariuszy zmierzających do jak najszybszego uruchomienia inwestycji oczekiwanej przez miasto oraz społeczeństwo.

Należy podkreślić, że inwestycja jest zabezpieczona od strony finansowej w postaci środków pochodzących z gwarancji należytego wykonania kontraktu. Wartość tego zabezpieczenia wynosi 4 522 808 zł. Środki te pozwolą na dokończenie prac i sfinalizowanie inwestycji.

Kierownictwo Zakładu Utylizacyjnego odbyło już spotkanie organizacyjne z przedstawicielami podwykonawców, którzy znajdują się na liście podmiotów zatwierdzonych przez Generalnego Wykonawcę. Na spotkaniu zarząd Zakładu Utylizacyjnego jako Zamawiający poinformował o aktualnej sytuacji, własnej determinacji dokończenia z nimi prac oraz o kolejnych planowanych krokach w celu płynnej, ale zgodnej z procedurami regulacji zobowiązań finansowych za wykonane prace.

Zarząd Zakładu Utylizacyjnego wyraża ubolewanie w związku z zaistniałą sytuacją. Trzeba jednak podkreślić, że mając na względzie znaczenie projektu, zarząd ZU jako inwestor wielokrotnie na przestrzeni ostatnich miesięcy podejmował działania pomocowe w stosunku do Generalnego Wykonawcy. W lutym br. Zakład Utylizacyjny poinformował opinię publiczną o wprowadzeniu bezpośrednich płatności dla podwykonawców i dostawców. Zastosowanie takiego trybu rozliczeń miało korzystny wpływ na realizację inwestycji, która dzisiaj jest na ukończeniu.

Zakład Utylizacyjny jako podmiot publiczny ponosi odpowiedzialność przed społecznością Gdańska, z tego powodu przywiązuje dużą wagę do poprawności przebiegu i transparentności procesów inwestycyjnych. Ponieważ operuje środkami publicznymi obowiązują go w prowadzonych rozmowach konkretne procedury, wynikające zarówno z przepisów prawa jak i procedur FIDIC wobec których stosował się do tej pory i zamierza stosować do zakończenia inwestycji.

Jednocześnie, Zarząd Zakładu Utylizacyjnego podkreśla, że dołoży wszelkich starań, aby w możliwie jak najkrótszym obecnie terminie dokończyć realizację inwestycji i rozpocząć jej eksploatację, tak aby złożone mieszkańcom obietnice zostały spełnione.

Źródło: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., Referat prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -