Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Gospodarowanie odpadami remontowo-budowlanymi z WasteMaster

Ocena: 4.98571
4161

Małe i średnie firmy z branży odpadowej zyskały dostęp do rozwiązania, które pomoże usprawnić gospodarowanie odpadami remontowo-budowlanymi i zwiększyć liczbę zamówień na ich utylizację. Z platformy do obrotu odpadami WasteMaster skorzystało do tej pory kilkaset firm odpadowych. Obecnie trwają rozmowy z kolejnymi przedsiębiorstwami o współpracy przy odbiorze odpadów.

 

 

Tylko w 2019 r. podczas prac budowlanych i remontowych powstało prawie 3 miliony ton odpadów, a sektor budowlany znalazł się na 5. miejscu w Polsce wśród branż pod względem ilości wytworzonych odpadów. Powyższe dane GUS i odczuwany przez branżę odpadową niezmiennie bardzo duży popyt na kontenery do wywozu gruzu i odpadów budowlanych potwierdzają, że budownictwo to dla firm z rynku odpadowego duży, ale przy tym wysoko konkurencyjny rynek. Zespół WasteMaster zaproponował nowe rozwiązanie dla firm gospodarujących odpadami remontowymi i budowlanymi.

Dostęp do nowych zamówień dzięki narzędziu „Kupuj z WasteMaster” skokowo poprawia pozycję rynkową szczególnie mniejszych i średniej wielkości firm z branży. Nowe rozwiązanie dla firm działających w branży remontowo-budowlanej jest pokłosiem licznych sygnałów z rynku, które docierały do spółki od debiutu jej aplikacji w październiku ub.r. 

W ramach swojego bazowego projektu – internetowej platformy do obrotu odpadami – WasteMaster zyskał już ponad 20 tysięcy użytkowników. Z tego już niemal 800 to firmy z branży gospodarki odpadami, których łączną liczebność w Polsce szacuje się na 5–6 tys. Oznacza to, że z WasteMaster korzysta już co ósma firma z rynku odpadowego.

Jak zapewnić napływ ofert

Pierwszym sektorem branży odpadowej, której zaoferowano nową ofertę, są firmy oferujące kontenery na odpady budowlane. Rozwiązanie opiera się na bezpośredniej współpracy branżowców z WasteMaster z firmami z rynku odpadowego w pozyskiwaniu i realizacji zleceń na utylizację odpadów – w tym remontowo-budowlanych.

Nowe rozwiązanie zapewnia dostęp do bieżących informacji o możliwości zawarcia transakcji na rynku odpadowym. Spółka zapewnia firmom odpadowym dostęp do bazy zamówień pozyskiwanych przez WasteMaster. Współpraca możliwa jest na terenie całej Polski, zarówno na niewielkich rynkach lokalnych, jak i w dużych miastach czy na większych obszarach.

– „Kupuj z WasteMaster” kierujemy wyłącznie do branży odpadowej i poszerzamy możliwości współpracy z nimi w stosunku tego, co oferuje internetowa platforma WasteMaster. Skupiamy się na wsparciu małych i średnich firm działających lokalnie, przekazując im zamówienia z okolicy. Z każdym partnerem z osobna omawiamy szczegóły: ilość, typ odbieranych odpadów, cenę usługi. Działamy na jasnych zasadach, bo zależy nam, aby obie strony na tej współpracy długofalowo korzystały – mówi Krzysztof Kowalski, lider projektu w zakresie gospodarki odpadami w WasteMaster.

W planach twórców WasteMaster na najbliższy czas jest poszerzenie zakresu współpracy z firmami utylizującymi kolejne frakcje odpadów. Na początku będzie to złom, a następnie – zużyte opony.

Współpraca na jasnych zasadach

Współpraca w ramach „Kupuj z WasteMaster” dla odpadów budowlanych polega w tej chwili na odbiorze w kontenerach o różnej pojemności oraz big bagach. Współpraca dotyczy detalicznych i hurtowych ilości odpadów. WasteMaster dba o napływ zleceń do firmy odpadowej i ustala z wytwórcami odpadów (m.in. firmami remontowymi lub właścicielami nieruchomości) szczegóły odbioru oraz możliwą zawartość kontenerów na podstawie wcześniejszych ustaleń z firmą zapewniającą usługę odbioru odpadów.

Przy nawiązywaniu wspólnej działalności możliwe jest określenie z góry liczby transakcji, którą partnerzy przeprowadzą wspólnie, lub rozliczenie się po wykonaniu określonej ilości zleceń na podstawie wcześniej ustalonej kwoty od kontenera. WasteMaster nie pobiera z góry żadnych opłat od partnerów – wykonawców zleceń, nie kredytuje u nich usług i rozlicza tylko zrealizowane transakcje, płacąc za każdy odpad maksymalnie 1 dzień po jego dostawie. Współpraca nie generuje kosztów stałych i jest elastyczna – w każdej chwili może zostać rozwiązana.

Współpraca z WasteMaster odbywa się na jasnych zasadach. Konkurencyjne ceny oferowane klientom są ustalone wcześniej i dostępne na stronie internetowej. Firma weryfikuje przyszłych kontrahentów pod kątem ich sytuacji finansowej, dzięki czemu transakcje są pewne.

Obecnie WasteMaster prowadzi szeroko zakrojone działania informacyjne wśród firm odbierających odpady remontowo-budowlane i podejmuje współpracę z kolejnymi zainteresowanymi podmiotami z całej Polski.

 

Źródło: WasteMaster

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -


Najczęściej czytane