Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Automatyzacja ewidencji odpadów

Ocena: 0
6351
Firma darsoft.pl specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w tym kierunku. Prowadzi także działalność szkoleniowo-doradczą, w ramach której organizuje wszelkiego rodzaju szkolenia dotyczące przepisów ochrony środowiska oraz przeprowadza audyty środowiskowe.

Ewidencja odpadów 2014, Karta przekazania odpadów – przykładowy zrzut ekranowy z aplikacji
Rys. darsoft.pl


W ofercie darsoft.pl znajduje się oprogramowanie przeznaczone dla firm z różnych gałęzi branży odpadowej. Są to systemy przeznaczone dla skupów złomu, stacji demontażu pojazdów, zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, wytwórców, przetwórców, recyklerów, zakładów zajmujących się odpadami komunalnymi a także firm, które powinny rozliczać się z opłat za korzystanie ze środowiska. Jako jedyny w Polsce darsoft.pl oferuje system zarządzania firmami wielooddziałowymi, dzięki któremu dane z oddziałów spływają na bieżąco do centrali, gdzie podlegają analizie i raportowaniu.

Głównym zadaniem oprogramowania jest automatyzacja ewidencji odpadów, zużytego sprzętu czy pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz generowanie danych potrzebnych do celów sprawozdawczych. W praktyce oznacza to, że obsługa systemu może być ograniczona jedynie do wprowadzania odpowiednich dokumentów odpadowych takich jak karty przekazania odpadu, formularze przyjęć odpadów metali czy potwierdzenia wytworzenia/przetworzenia odpadów. Resztę pracy program wykonuje sam. Ponadto użytkownik zyskuje możliwość prowadzenia magazynu czy kasy. Oprócz obsługi dokumentów odpadowych i magazynowych oprogramowanie pozwala na wystawianie faktur lub paragonów (także fiskalnych).

Pod kątem księgowym oprogramowanie współpracuje z najpopularniejszymi systemami dostępnymi na rynku (Subiekt, Symfonia, Optima). Istnieje także możliwość integracji praktycznie z dowolnym systemem magazynowo-księgowym. Wśród ciekawszych możliwości wymienić należy także współpracę z portalem Allegro (wystawianie aukcji z częściami w przypadku stacji demontażu pojazdów), obsługę wag elektronicznych i kwitów wagowych, znakowanie i wyszukiwanie dokumentów z użyciem skanera kodów kreskowych, wizualizację danych z użyciem mapy, moduł CRM do zarządzania relacjami z kontrahentami.

Pomimo mnogości dostępnych funkcji, dzięki prostemu i przejrzystemu interfejsowi, obsługa programu jest intuicyjna. W ramach licencji użytkownicy otrzymują bezpłatną pomoc techniczną przez Internet lub telefon oraz pomoc prawną i merytoryczną. Priorytetem firmy darsoft.pl jest zminimalizowanie nakładu pracy jaki potrzebny jest przy prowadzeniu ewidencji odpadów. Oprogramowanie jest ponadto stale aktualizowane tak, aby w 100% było zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Firma darsoft.pl tworzy także oprogramowanie dla gmin i urzędów marszałkowskich dotyczące ich sprawozdawczości z zakresu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości.
 
Nowoczesna Gospodarka Odpadami 1(4) 2014
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -