Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Targi PolEko i KomTechnika 2013

Ocena: 0
2311
Maszyny, urządzenia i technologie dedykowane ochronie środowiska oraz wszystko to, co dotyczy gospodarki komunalnej – tak przez 4 dni wyglądały poznańskie pawilony podczas odbywających się targów PolEko i KomTechnika. Kolejna edycja obu wydarzeń już za rok, także w październiku.

Poznań przez cztery dni był nie tylko miejscem spotkań decydentów z sektora ochrony środowiska i prezentacji technologii, ale także okazją do dyskusji na temat kierunków rozwoju branży. Tegoroczne targi PolEko obfitowały w wydarzenia branżowe – odbyło się ponad 50 różnych konferencji, debat i pokazów.

W ramach programu wydarzeń PolEko dyskutowano o najważniejszych problemach i najnowszych rozwiązaniach z zakresu wody i ścieków, energii odnawialnej, finansowania inwestycji, energooszczędności, odpadów i recyklingu, czy ochrony powietrza i bezpieczeństwa. Sale wypełnione były słuchaczami – do Poznania zjechało kilkanaście tysięcy profesjonalistów spragnionych najnowszej wiedzy.

Różne spojrzenia na ekologię W pierwszy dzień targów PolEko odbyła się konferencja z udziałem ministra środowiska Marcina Korolca pt. „Ekologia w jedności z ekonomią”. Oficjalnie zainaugurowała ona 25. edycję targów i tym samym rozpoczęła cykl corocznych konferencji, mających harmonijnie łączyć zagadnienia ochrony środowiska z tematami gospodarczymi. Organizatorem wydarzenia były Międzynarodowe Targi Poznańskie.


Tematami poruszanymi na debacie nie były tylko kwestie związane z ekologią i ekonomią, ale również z tym, co ma wpływ i może decydować o stopniu trudności połączenia tych dwóch dziedzin. Globalne ustawodawstwo, wspólny rynek, polityka międzynarodowa, kryzys gospodarczy – to tylko przykłady aspektów jakie trzeba rozważyć i przeanalizować, aby tak naprawdę zrozumieć trudności z powiązaniem ekonomii i ekologii, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Kontrowersyjnej tezie prof. Andrzeja Mizgajskiego, że ekonomia i ekologia nie idą w parze zaprzeczył minister środowiska Marcin Korolec. W skali mikro, argumentował, przedsiębiorstwo musi myśleć kategoriami zasobów, efektywności, być świadomym zależności zachodzących w gospodarce. Według niego trudniejsza do obrony jest symbioza ekonomii z ekologią w kategorii makro. W opinii ministra jedną z kluczowych kwestii będzie tutaj wypracowanie jednolitych mechanizmów regulacyjnych na poziomie globalnym. Natomiast Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP powiedział, że nie wierzy w globalne ustalenia i regulacje. Podczas debaty wyraził nadzieję na to, że krajowy regulator przyjrzy się, jaki wpływ będzie miała dana regulacja na konkurencyjność polskiego przedsiębiorcy. Prof. Żylicz z kolei podkreślał, że nie można pozostawić wszystkiego rynkowi i liczyć na racjonalność działania przedsiębiorców. Minimalny poziom regulacji musi być zachowany.

Pytania publiczności poruszały przede wszystkim zagadnienia konsultacji zmian legislacyjnych z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, zwracały uwagę również na wyważenie słów w samym tytule debaty, ponieważ dla przedstawicieli firm powinna to być ekonomia w jedności z ekologią. Zdecydowanie najważniejszym pytaniem debaty było więc: w jaki sposób konstruować polskie prawo środowiskowe tak, aby było przychylne przedsiębiorcy?

Cykliczne wydarzenia branży
PolEko obfituje w wydarzenia, które cyklicznie odbywają się w trakcie targów. Do nich zalicza się m.in. XVII Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon. Kongres zgromadził około pół tysiąca uczestników.

Kongres był okazją do przedstawienia i przedyskutowania poglądów dotyczących skuteczności prawnych, ekonomicznych, administracyjnych i edukacyjnych w ochronie środowiska. Istotnym wątkiem było także omówienie potrzeby łączenia poszczególnych instrumentów w jeden spójny system. Obrady Kongresu były podzielone na dwie równoległe sesje, dotyczące gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej.


Jak co roku odbyło się również 3-dniowe Forum Recyklingu. Podczas XII edycji tego wydarzenia organizowanego przez redakcję miesięcznika „Recykling” oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie poruszono m.in.: tematy kosztów prowadzenia i efektywnych metod selektywnej zbiórki odpadów, dofinansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin, zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zmian w prawie.

Równolegle w sąsiednim pawilonie miały miejsce panele poświęcone branży OZE – Forum Czystej Energii. Tegoroczna tematyka związana była z energetyką odnawialną, gazem z łupków, biogazem i biomasą oraz finansowaniem projektów energetyki odnawialnej.

Sektorowi energii odnawialnej poświęcone było także drugie wydarzenie – Glob Pełen Energii. Były to trzy dni niekonwencjonalnych spotkań z odnawialnymi źródłami i poszanowaniem energii, przygotowane przez redakcję GLOBEnergia i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Gościem specjalnym Globu był Tomasz Zubilewicz. W specjalnie wybudowanej czaszy eksperci świata nauki, przemysłu oraz pasjonaci przybliżali zagadnienia związane z techniką grzewczą, produkcją energii elektrycznej i budownictwem niskoenergetycznym.

Dużą ciekawostką w tym roku były pokazy ratownictwa medycznego w wykonaniu wielkopolskich strażaków, którzy co roku goszczą na PolEko. Można było podziwiać uwalnianie rannych z wraków aut, udzielanie pomocy porażonym prądem czy zatrutym tlenkiem węgla. Były to pierwsze w Wielkopolsce manewry ratownictwa medycznego nawiązujące do formuły „Fire Rescue Challenge”.

Podczas pokazu na targach strażacy zademonstrowali niewielką część swojego wyposażenia, w tym profesjonalne kombinezony wykorzystywane w wodach skażonych chemicznie i bakteriologicznie.


Ważne pieniądze na ochronę środowiska
Tematem przewodnim tegorocznej edycji PolEko było „Finansowanie ochrony środowiska w Polsce”. Temat nie tylko nawiązywał do zagadnień, które zostały poruszone podczas debat i konferencji, ale także do 20-lecia funkcjonowania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestnicy targów PolEko usłyszeli pozytywne dla polskiej ekologii prognozy – w nowej perspektywie finansowej 2014–2020 planowane środki Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie proekologicznych zadań to ponad 8,5 mld euro. Pomogą one w absorpcji środków z UE w wysokości ponad 12 mld euro.

Pieniądze zostaną przeznaczone na zadania promujące ekologiczne działania, służące zachowaniu bogactwa różnorodności biologicznej oraz realizacji inwestycji dotyczących adaptacji do zmian klimatycznych.

Uczestnicy targów i konferencji zapoznali się także ze statystyką dotychczasowego funkcjonowania WFOŚiGW. Fundusze przeznaczyły ponad 29 mld zł na 114 tysięcy zadań, m.in. na ochronę wód, ziemi, powietrza, przyrody, gospodarkę odpadami i edukację ekologiczną. Podczas PolEko została także zaprezentowana wystawa fotograficzna o proekologicznych inwestycjach i działaniach na rzecz ochrony przyrody dofinansowanych przez Fundusze.

Ekologia na pawilonach
Przegląd prezentowanych maszyn i urządzeń z całego świata na PolEko i KomTechnice był okazją do tego, by porównać technologie, jakość, pomysłowość i wykonanie. W Poznaniu można było zobaczyć najnowsze rozwiązania z zakresu OZE, gospodarki odpadami i wodno-ściekowej, a także z obszaru wykrywania zagrożeń, powietrza, hałasu czy wibracji. Nie brakowało energooszczędnych technologii oraz szerokiej oferty maszyn i urządzeń do wywozu nieczystości, sprzątania i utrzymania terenów zielonych.

Łącznie zobaczyć można było ofertę ponad 600 firm z Polski oraz Austrii, Belgii, Czech, Finlandii, Francji, Holandii, Kanady, Korei Południowej, Litwy, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier i Włoch. Oferta targów i wydarzenia czterech dni targowych przyciągnęły do Poznania gości nie tylko z Polski, ale też m.in. z Niemiec,  Litwy, Ukrainy i Białorusi. Wielu wystawców sprzedało maszyny i urządzenia, co potwierdza fakt, że na targach w dalszym ciągu „robi się biznes”.    

Dopełnieniem oferty PolEko były również instytucje realizujące programy finansowe i doradcze – można było uzyskać informacje na temat finansowania inwestycji prośrodowiskowych oraz pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Kolejną okazją do zobaczenia, jak zmienia się branża oraz które eko-nowości zasługują na uwagę, będziemy mieli za rok – targi PolEko i KOMTECHNIKA ponownie odbędą się w październiku 2014 r. 


Nowoczesna Gospodarka Odpadami 3(3) 2013
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -