Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Targi POL-ECO-SYSTEM - jesienne spotkanie energetyków

Ocena: 0
2144
Zapotrzebowanie na energię w Polsce jest ogromne. Wybrać pompę ciepła, czy raczej zainwestować w mikroinstalacje? Możliwości jest wiele. Decyzję będzie można podjąć podczas wizyty na targach POL-ECO-SYSTEM (27-30.10.2015 r.) w Poznaniu. Wystarczy zajrzeć na ekspozycję salonu Greenpower oraz wziąć udział w konferencjach.

Ofertę z zakresu energii z odnawialnych źródeł będzie można zobaczyć w ramach GREENPOWER, jednego z 7 salonów, które tworzą tegoroczną ekspozycję targów POL-ECO-SYSTEM. W Poznaniu prezentować się będą producenci i dystrybutorzy kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, systemów montażu kolektorów, instalacji i akcesoriów do przesyłu, falowników, małych turbin wiatrowych, instalacji dla małych elektrowni wodnych, małych kotłów na biomasę, kotłów kogeneracyjnych i pomp ciepła, systemów zarządzania, sterowników do instalacji, biogazowni, biopaliw, w tym biomasy (biopaliwo stałe) i biogazu, ekologicznych środków transportu (o napędach alternatywnych) i instalacji do uzyskiwania paliwa z odpadów komunalnych.


Warto też zajrzeć do Miasteczka Ekologicznego. Tu zaprezentowane zostaną ekologiczne produkty i rozwiązania poprawiające komfort i jakość życia, w myśl idei "smart city". Zaparkują także pojazdy napędzane CNG, LNG i LCNG oraz Autobus Energetyczny.


Najważniejsze firmy spotykają się w Poznaniu

Targi będą okazją do bezpośredniego spotkania przedstawicieli najważniejszych firm z sektora ochrony środowiska m.in.: Untha Polska, Hammel Recyclingtechnik, Agrex-Eco, Aebi Schmidt, A-Consult, Atmoservice, Prote, Arcon Polska, Ekocel, Hako Polska, Wende Recyclingtech, HSM Polska, AK Nova, Dewa, Tomra Storting i Tomra Orwak, Atlas Poland, Zeppelin Polska, ESE, CES, KWE AB Energy, Heisslufttechnik Flocke, Krevox, Horus-Energia, Wolf System, Bewa, Equipo, Haas, Meva-Pol, Remondis, Sutco, Schaeffer, Terberg Matec, Tekopro, Karcher, Pronar, Bax Baumaschinen, H. Cegielski Poznań oraz wiele innych.


Nie zabraknie również stoisk najważniejszych izb i instytucji branżowych: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, NFOŚiGW, WFOŚiGW, GIOŚ, KIGO, IGEiOŚ, KAPE, KFDZOM.

Efekt synergii - wydarzenia

Uzupełnieniem ekspozycji są prestiżowe konferencje - na ten rok zaplanowano ok. 50 różnych wydarzeń. W tematyce energii i energii odnawialnej odbędzie się m.in. trzydniowy cykl konferencji Forum Czystej Energii (m.in. finansowanie i systemy wsparcia inwestycji OZE, mikroinstalacje i instalacje PV, nowoczesne ciepłownictwo i mix energetyczny), dwudniowe debaty w ramach Globu Pełnego Energii (m.in. pompy ciepła z systemem fotowoltaicznym, taryfy gwarantowane i net metering, małe turbiny wiatrowe) oraz konferencja Biomasa - Energia Biznesu 2015 (cztery bloki tematyczne - biomasa, biopaliwa, biogaz, rośliny energetyczne).


Wśród wydarzeń targowych szczególne miejsce zajmuje debata "Ekologia w jedności z ekonomią - wymiar globalny", która zainauguruje tegoroczną edycję POL-ECO-SYSTEM. Wezmą w niej udział krajowi i zagraniczni eksperci, a tematyka dyskusji dotyczyć będzie  światowego kontekstu ekologiczno-ekonomicznego dla problemów, których doświadczamy w Polsce oraz treści encykliki papieskiej "Laudato si".

Finansowanie, czyli ekologiczne projekty okiem inwestora

Tej kwestii w dużej mierze, będą poświęcone tematy konferencji pt. "Finansowanie inwestycji w ochronę środowiska" (28.10.2015). Zaplanowane panele to m.in.: krajowe środki na finansowanie inwestycji prośrodowiskowych (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona atmosfery, ochrona różnorodności biologicznej), czy dotacje na ochronę środowiska (planowane w 2015 i 2016 r. programy i konkursy). Omówione zostaną też programy Horyzont 2020 oraz Life.


Więcej o pozostałych konferencjach targów POL-ECO-SYSTEM (tematyka: odpady, recykling, niska emisja oraz wiele innych) na: www.polecosystem.pl
Tańsze bilety na targi dostępne on-line www.mtp24.pl .

Źródło: MTP
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -