Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Targi POL-ECO-SYSTEM

Ocena: 0
1636
Targi POL-ECO-SYSTEM, które odbędą się w dniach 27-30.10.2015 r. w Poznaniu, tworzą platformę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Wszystko za sprawą prawie 50 wydarzeń, konferencji i seminariów, dedykowanych dla różnych branż. Dzięki temu, targi stwarzają doskonałą okazję do dyskusji na najbardziej istotne tematy związane z ochroną środowiska.
Finansowanie, czyli ekologiczne projekty okiem inwestora

Skąd brać środki na inwestycje środowiskowe? - z tym problemem często borykają się przedsiębiorcy, samorządy terytorialne, fundacje i instytucje. Zaproszeni na targi POL-ECO-SYSTEM eksperci będą podpowiadać zainteresowanym osobom, gdzie szukać "zastrzyku pieniędzy".

Tej kwestii w dużej mierze, będą poświęcone tematy konferencji pt. "Finansowanie inwestycji w ochronę środowiska - programy, konkursy, zasady finansowania" (28.10.2015 r.). Zaplanowane panele to m.in.: krajowe środki na finansowanie inwestycji prośrodowiskowych (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona atmosfery, ochrona różnorodności biologicznej), dotacje na ochronę środowiska (planowane w 2015 i 2016 r. programy i konkursy), czy też środki regionalne i programy ogólnopolskie na finansowanie inwestycji w energię odnawialną. Omówione zostaną też programy Horyzont 2020 oraz Life.

O finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych dyskutować będą też uczestnicy Forum Czystej Energii (27-29.10.2015 r.). Tu m.in. dowiemy się jakie są systemy wsparcia dla mikoinstalacji, czy wybrać wsparcie FiT czy też dotacje z projektów NFOŚiGW?

Formą finansowania inwestycji może być także leasing zwrotny nieruchomości JST. Seminarium o tej tematyce odbędzie się 28.10.2015 r. Prelegenci szczegółowo omówią konstrukcję leasingu zwrotnego nieruchomości, kwestie związane z wytypowaniem nieruchomości i oceną możliwości zawarcia transakcji, prawa i obowiązki jednostki samorządu terytorialnego, jako leasingobiorcy nieruchomości oraz przedstawią podatkowe aspekty leasingu zwrotnego.

Udział w konferencjach jest bezpłatny.

O bezpieczeństwie środowiskowym

Ochrona człowieka i przyrody w dużej mierze zależy także od narzędzi, którymi dysponują jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo, jak Państwowa Straż Pożarna. Dlatego tak ważne jest doskonalenie umiejętności strażaków oraz wyposażanie jednostek w najlepszy sprzęt, by system ratownictwa środowiskowego i ekologicznego mógł działać sprawnie.

Podczas targów POL-ECO-SYSTEM Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zaprezentuje najnowszy specjalistyczny sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych, który został zakupiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 3.6 "Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego".

Dodatkowo na stoisku KW PSP w Poznaniu - w ramach konkursu - będzie można wygrać czujki dymu/ tlenku węgla.

Polska a globalny wymiar ekologii

"Ekologia w jedności z ekonomią - wymiar globalny" to debata inaugurująca targi POL-ECO-SYSTEM, która odbędzie się 27.10.2015 r. Planowana debata ma na celu pokazanie znaczenia światowego kontekstu ekologiczno-ekonomicznego dla problemów, których doświadczamy w Polsce. Uczestnicy spojrzą na nie przez pryzmat działań i prób podejmowanych przez organizacje o zasięgu światowym, jak dokument pt. "Przyszłość, której chcemy" (The Future We Want), który został przyjęty podczas Szczytu Ziemi "Rio+20 w 2012 roku czy Encykliki papieskiej "Laudato Si", poświęconej trosce o Ziemię jako Wspólny Dom. Zaproszeni do udziału eksperci postarają się także odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie - w jaki sposób Polska może włączyć się w rozwiązywanie problemów globalnych?

Więcej wydarzeń targów POL-ECO-SYSTEM na stronie: www.polecosystem.pl

Źródło: MTP
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -


Najczęściej czytane